Novinky a názory / zprávy

Výsledky soutěže na obnovu ostrova Štvanice

Hlavní město Praha 12. listopadu vyhlásilo dlouho očekávané výsledky druhého kola architektonické soutěže o novou podobu ostrova Štvanice. Porota složená z odborníků, zástupců volených orgánů a magistrátu se nakonec rozhodla neudělit první cenu. Místo toho udělila jedno druhé a dvě třetí místa. O výsledcích ještě definitivně rozhodne rada hlavního města. Všechny oceněné návrhy se zaměřily převážně na rekreační potenciál ostrova.

Kristýna Šilhánová , 14. 11. 2013

Vyhlášení výsledků soutěže provázely různé peripetie, jako správní řízení kvůli jednomu vyřazenému návrhu, nevhodné zacházení s prezentačními panely ze strany vyhlašovatele soutěže a pětiměsíční zpoždění vyhlášení výsledků.

Soutěž samotná probíhala ve dvou kolech. Do prvního kola bylo přihlášeno celkem 80 návrhů, ze kterých byli čtyři soutěžící vyřazeni. Do druhého kola postoupilo osm návrhů, přičemž jejich autoři byli požádáni o hlubší zpracování. Každý z osmi postupujících návrhů byl oceněn částkou 300 000 Kč.

Druhou cenu a 600 000 Kč obdržel návrh studia RKAW (č. 15), jejich návrh nabízí různé možnosti vývoje prostorového uspořádání celého ostrova jako integrované součásti města. Celkově se návrh zaměřil na převážně krajinářskou úpravu ostrova, ke kterému vypracoval pět variantních řešení, která reflektují různá využití podle potřeb města Prahy. Tuto flexibilitu návrhu ocenila jak porota, tak vedení města. Autoři Radek a Lada Kolaříkovi pojali projekt jako manuál k úvahám, potenciálnímu zadání a účelu ostrova. Štvanici vidí jako krajinu pokrytou deštníky ze stromů, které v rámci ročních cyklů vytváří scénu pro další aktivity, s hlavní devizou právě v zeleni.

O třetí cenu se podělily dva ateliery, studio MOBA s návrhem architektů Igora Kovačeviče, Yvette Vašourkové, Kateřiny Šrámkové a Barbory Simonové a tým architekta Josefa Chybíka. Oba návrhy se přitom zaměřily na sportovní vyžití na ostrově, které má dlouhou tradici. Návrh architekta Chybíka je založen na ortogonální síti, mezi kterou se nachází zeleň a sportovně-rekreační plochy. Praze a jejím občanům chce přinést nový typ městské krajiny. Projekt studia MOBA zaujal porotu zejména mimořádně kvalitní analýzou v textové části, kde mimo jiné konstatuje, že budoucí podobu ostrova a jeho okolí nelze v rámci soutěže definitivně „vyřešit“. Jejich návrh počítal také se zřízením tramvajové zastávky na Hlávkově mostě, ze které by se sestupovalo na samotný ostrov. Zmíněné dva návrhy byly oceněny částkou 400 tisíc korun.

Všechny tři projekty navrhovaly další propojení ostrova s oběma břehy Vltavy pomocí lávek pro pěší a cyklisty. Tyto návrhy se také shodovaly na podstatném zachování zeleně a rekreačního charakteru ostrova.

Otázkou zůstává, jak Praha s výsledky soutěže naloží. Původně město předpokládalo investici okolo půl miliardy korun, se kterými v současné době nedisponuje."Město je nyní schopno uvolňovat pouze desítky milionů korun," řekl pražský primátor Tomáš Hudeček. Finanční prostředky by tak stěží stačily na základní variantu revitalizace. Podle Hudečka je navíc možné, že se prostředky na Štvanici nepodaří schválit nejen v rozpočtu na příští, ale ani další roky. Primátor se také zmínil o tom, že Praha nemá snahu stavět další pomníky jakým byla například dostavba areálu Šutka za stovky milionů. Hlavní přínos soutěže tak vidí v utříbení názorů na další využití ostrova a v započetí diskuze nad jeho potenciálem.

Během tiskové konference primátor Hudeček prohlásil, že Praha bude i nadále chtít pokračovat ve vyhlašování architektonických soutěží, protože je považuje za nejprůhlednější způsob výběru zakázek. Zmínil také , že do budoucna chce při vypisování soutěží navázat užší spolupráci s Českou komorou architektů.

Hlavní město všechny návrhy přijaté do soutěže zpřístupní na 30 dní veřejnosti v Kafkově domě na Náměstí Franze Kafky 24/3, Praha 1 - výstava proběhne od 10. 12. 2013 do 31. 1. 2014, bude otevřeno denně s výjimkou pondělí.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři