Novinky a názory / názory a komentáře

Zdeněk Lukeš | Návraty pomníků – ano nebo ne?

Kádrování uměleckých děl je naším národním sportem.

Zdeněk Lukeš , 28. 5. 2012

Přede dvěma týdny jsem tu psal o replikách a kopiích v architektuře. Shodou okolností hned poté, co jsem poslal článek do redakce, se na internetu objevila zpráva, že v Rožnově postavili podle projektu Dušana Jurkoviče rozhlednu, která ovšem nikdy dříve nestála. Hovoří se o sbírce na znovupostavení nedávno vyhořelé rozhledny Hýlačka architekta Theodora Petříka, o níž jsem zde kdysi psal. Zdá se, že podobných případů bude přibývat. Někdy jde o politickou zakázku, jako byla třeba pražská Betlémská kaple, kterou si v padesátých letech přál obnovit Zdeněk Nejedlý, jindy jde o spontánní akci občanů.

Téma se ovšem netýká jen staveb, ale také různých pomníků a památníků. Tam je ostatně frekvence vztyčování soch ještě mnohem vyšší. Zejména u nás s tím máme zkušenosti. Jak běžely dějiny a střídaly se různé režimy, postupně jsme s velkou vášní pomníky bourali a pak zase stavěli, někdy se jedna socha na stejné místo vrátila několikrát. Je to naše specialita, tak jako třeba defenestrace, v jiných zemích k podobným zákrokům dochází spíš výjimečně. Jen v Praze se tak znovu objevila kopie pomníku prezidenta Woodrowa Wilsona od českoamerického výtvarníka Albína Poláška nebo pomník legionářů v prostoru pod Emauzským areálem, dílo sochaře Josefa Mařatky a architekta Bohumila Hübschmanna.

Foto: eArch
Foto: eArch

Pomník se vrací někdy s pompou a fanfárami, jindy potichu, jako třeba v případě jezdecké sochy posledního římského císaře a českého krále Františka I. na pražském Smetanově nábřeží. Dlouho jsem o návrat této velmi kvalitní plastiky bojoval, protože mi jednak vadila prázdná nika na neogotickém soklu architekta Josefa Krannera, jednak jsem měl za to, že toto dílo bratří Emanuela a Josefa Maxových (mimo jiné tvůrců mnoha soch na Karlově mostě) je umělecky mimořádně cenné. No a také jsem soudil, že dnes už postava habsburského panovníka patří dávné minulosti a nemusela by vyvolávat vášně, tak jako v roce naší nezávislosti, kdy byla Pražany odstraněna (naštěstí nikoli zničena). To jsem se ovšem mýlil, protestní hlasy se samozřejmě ozvaly.

Foto: eArch
Foto: eArch

A ozývají se i dnes, kdy primátor oznámil, že se na Staroměstském náměstí objeví kopie Mariánského sloupu, který Franta Sauer se svými kumpány zničil po vzniku Československé republiky (viz článek Sloup vlastní poroby v pondělních Lidových novinách) (viz i článek Meze ekumenismu). Domníval jsem se, že se má především na své místo vrátit cenná raně barokní umělecká památka, která tvořila po dlouhou dobu jednu z dominant tohoto unikátního prostoru a stala se pro několik generací obyvatel Prahy jeho nedílnou součástí. V roce 1915 k ní přibyl i další monument – pomník Mistra Jana Husa v podání Ladislava Šalouna. Spolu tam obě díla strávila tři roky, aniž by si překážela. I proti další dominantě se ozývaly protesty, vadila především secesní forma pomníku v období, kdy tento styl byl odborníky zatracován, což bylo jak v éře meziválečné avantgardy, tak i poválečné totality (ale tyto hlasy znějí i dnes – viz názor Milana Knížáka, který trvá na odstranění Šalounova sousoší). Pro mou generaci je ale pomník integrální součástí prostoru, mohu k němu mít výhrady, ale mrzelo by mne, kdyby zmizel.

Kdysi jsem se domníval, že Mariánský sloup lze připomenout symbolicky a spíše soudobými prostředky, ale dnes jsem shovívavější a proti jeho návratu nic nemám, koneckonců kopie je již téměř hotova. Zachovala se i renesanční Krocínova kašna a i ta se na Staroměstské náměstí asi vrátí. Nebyl by ani problém obnovit Linsbauerovy krásné litinové kandelábry, neboť tři se na jiných místech v Praze zachovaly a lze zhotovit jejich kopie.

Přiznám se ale, že bych se nedokázal vyrovnat s replikou původní radniční budovy a případně i barokního Krennova domu, o níž se také hovoří. Vzniklo by asi něco neživotného, vlastně jen kulisa a i ta by byla hodně nepřesná, neboť by jako podklad mohly sloužit – tak jako v případě Betlémské kaple – jen staré kresby. Myslím, že tady by měla dostat příležitost mimořádně kvalitní soudobá architektura.

Foto: eArch
Foto: eArch

V návratu cenných soch a významných uměleckých děl by mohlo být v Praze pokračováno, měl bych několik tipů, o nichž jsem už ostatně také psal. Výše zmínění bratři Maxové byli rovněž autory mimořádně cenného pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí, který se rovněž dochoval v lapidáriu Národního muzea. S návratem sochy by ale musela souviset i rehabilitace tohoto krásného pražského prostranství, jež dnes slouží především jako parkoviště. Z novějších plastik zmíním dvě, které by jistě patřily zpět na stavby, jejichž nedílnou součástí kdysi byly. Dynamické soukolí Otto Gutfreunda se znakem okřídleného šípu až do sedmdesátých let zdobilo

Foto: eArch
atiku Janákova paláce Škodových závodů v Jungmannově ulici; existuje přesný model, podle něhož by mohla být obnovena. Palác dnes užívá pražský magistrát, který by se mohl v obnově díla světoznámého umělce angažovat. A konečně připomínám, že stěnu konstruktivistické Edisonovy transformační stanice od architekta Františka Alberta Libry na rohu Jindřišské a Jeruzalémské ulice kdysi dotvářela unikátní světelná plastika Zdeňka Pešánka, jejíž zmenšenou kopii vlastní Národní galerie. Toto dílo má mimořádný význam v dějinách světového výtvarného umění, a proto by bylo jistě žádoucí ho vrátit na původní místo.

Vím samozřejmě, že názory na obnovu zničených soch se liší, vedle důvodů ideových by ale měly být vzaty i argumenty umělecké. Nikdo snad nechce vzkřísit monstrózní monument masového vraha Stalina na Letné nebo slaboduché a konjunkturální plastiky éry normalizace, je tu ale ještě pár děl, které by si své znovuzrození zasloužily.

Na závěr upozornění, že už opět pokračují mé úterní přednášky v břevnovském Kaštanu – 5. 6. představím mé oblíbené stavby doma i v zahraničí.

Psáno pro Neviditelného psa. Foto: autor, archiv, Jiří Wagner

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři