Technologie /

Bytový dům v Praze využívá technologii imitace dřeva pro úpravu fasády

Developerské společnosti FINEP se v roce 2006 a 2007 podařilo koupit stavební pozemek na rozhraní Horních Měcholup a Hostivaře v atraktivním sousedství lesoparku u Hostivařské přehrady. Lokalita byla od začátku vhodná pro rezidenční výstavbu vyšší střední kategorie. Pozemek se vyznačoval velkými klady (kontakt s lesoparkem, krásné výhledy, kontakt se ZŠ, okraj sídliště s kompletní infrastrukturou), alezároveň také několika problémovými parametry (prudký svah, novostavba konkurenční společnosti a její obyvatelé, mylně se domnívající, že se před nimi už nikdy stavět nebude, nedostatečná kapacita městské hromadné dopravy, stávající panelová výstavba).

Sto , 14. 9. 2018

Pohled developera FINEP

Po prověřovací studii se FINEP pustil do variant budoucího zastavění. Územní plán byl v tomto směru docela flexibilní. Architekti vytvořili cca 15 variant možné urbanistické kompozice a došlo na vyhodnocování a porovnání. Zvítězila varianta pěti věží spojených suterény. Umožňovala nejvíce využít krásné výhledy a zároveň nejméně výhledy brala stávajícím objektům. Byla sice nákladově náročnější, ale trh v té době začínal akcentovat kvalitu. Díky složité situaci při projednávání zjišťovacího řízení EIA a zejména pak dálkových pohledů z druhého břehu přehrady byl projekt vyhodnocen jako náročný a byl dále posuzován plným procesem EIA. Což bylo zdržení cca 1 rok. Výsledek však byl kladný a následovalo procesování územního rozhodnutí a následně stavební projekt na první objekt. Mezitím vkráčela do Čech krize a zásadně se změnila poptávka klientů. Jak ve velikosti, tak v ceně bytů. První dům měnil developer ve skladbách i ve fasádě. Původní design fasády byl uvažován z obkladového materiálu na bázi dřeva. Snaha o snížení stavebních nákladů, splnění požárních předpisů a nová technologie společnosti Sto jej vedly k aplikaci systému Sto místo obkladu.Stavba, a zejména pak celý komplex budov, je zajímavý svým vertikálním pojetím a architekturou. Ta se projevuje nejen v čistě definovaných plochách fasád, ale i v zajímavých dispozicích jednotlivých bytů. Pět věží vytvoří dostatek využitelné bytové plochy, ale přitom bude působit vzdušně, byty budou skvěle osvětleny i osluněny a zejména budou takřka všechny využívat výhledy všemi směry.

Foto: EARCH

Pohled Sto, dodavatele fasádního systému

Zateplení novostaveb se stalo v posledních letech jejich nedílnou součástí. Stále se zvyšující požadavky na energetickou náročnost staveb staví před výrobce stavebních hmot nelehké úkoly. Již dávno jsou za námi doby, kdy se investoři spokojili u svých staveb s jednoduchými povrchovými úpravami fasád (štuková, točená a rýhovaná omítka). Stále více lidí chce bydlet nebo užívat architektonicky zajímavý objekt, který na sebe upozorní již na první pohled.

Příkladem zdařilé kombinace materiálů je nový bytový dům Bydlení Nad Přehradou v Praze Hostivaři. Fasáda padesát metrů vysokého objektu byla v celé ploše z důvodů požárních předpisů vyprojektována z nehořlavého kontaktního zateplovacího systému (ETICS) splňujícího klasifikaci reakce na oheň A2-s1, d0. Jako izolant zde byly zvoleny minerální čedičové fasádní desky tloušťky 140 mm. Na přilehlou budovu, která má pouze 3 NP, nebyly kladeny tak přísné požární předpisy, proto zde projektanti navrhli ETICS s izolantem z EPS tloušťky 120 mm. Citlivým zvolením bílé a pastelové barvy organické tenkovrstvé vrchní točené omítky zrnitosti K2 mm, která byla navržena na většině plochyfasády, nepůsobí výšková budova ve srovnání s okolím dominantně. Pro oživení fasády byl navržen na ploše 650 m2 dřevěný obklad. Jak již bylo v úvodu článku zmíněno, klasický dřevěný obklad fasády nesplňoval požární předpisy pro novostavbu této výšky. Proto architekt i developer uvítali alternativní možnost provedení „dřevěného obkladu“ jiným než klasickým způsobem. Zvolená technologie imitace dřeva jako povrchová úprava ETICS požární požadavky splňuje a vedle toho má mnoho výhod:

klasifikace reakce na oheň A2-s1, d0 umožnila provedení této úpravy i ve vyšších patrech objektu. z hlediska tepelně-technického je ETICS kompaktní systém, který zajišťuje zateplení vnější obálky budovy bez vzniku tepelných mostů. U klasických dřevěných obkladů je nutná montáž nosného roštu, jehož stěnové kotvy (pro tloušťku izolantu 140mm většinou hliníkové) vytváří lokální tepelné mosty, které snižují účinnost zateplení. údržba zvoleného povrchu je méně náročná oproti klasickému dřevěnému obkladu. Interval obnovy povrchu imitace dřeva nátěrem je přibližně dvakrát delší než u klasického dřeva (doručuje se po cca 10-ti letech). u dřevěného obkladu může dojít v místě nekvalitně provedených detailů napojení konstrukcí k hnilobě dřeva. Zvolená omítka, z které byl „dřevěný“ povrch vytvořen, má minimální nasákavost a již z výroby obsahuje mikrokapsle s biocidy, které dlouhodobě brání tvorbě plísní a řas na fasádě „dřevěná prkna“ na fasádě jsou vyskládána jako ze skutečných prken. Tím je plocha tvarově rozdělena, což umožňuje bezproblémovou opravu při případném poškození (např. vandalismem), bez viditelného místa opravy. U klasických štukových nebo strukturovaných omítek je jakákoliv lokální oprava viditelná. Proto je nutné takovéto plochy opravovat celoplošně. povrchová úprava minerálního ETICS systému znamenala vedle svých nesporných technických výhod také úsporu stavebních nákladů ve srovnání s klasickým dřevěným obkladem.

Použitá technologie imitace dřeva StoWood Decor firmy Sto je používána úspěšně na stavbách již více než 10 let. Vedle již zmíněné povrchové úpravy se v daleko větší míře realizují v ČR a ve světě povrchy s imitací betonu (např. StoBeton Svit, StoBeton Ter, StoBeton Optic) a imitací kovu (StoColor Metallic). Obě tyto povrchové úpravy je možné provádět na ETICS (izolant EPS nebo minerální vlna) i ostatní podklady (jádrová omítka, beton, sádrokarton apod.) v exteriéru i interiéru. Samozřejmě v interiérech z materiálů určených pro interiéry. Imitace betonu v nepřeberné barevné škále je věrná kopie klasického betonu vylitého do bednění. Hlavní výhodou této technologie je nízká hmotnost, pohybující se okolo 4 kg/m2. 

Nové technologie umožňují projektování a realizaci zajímavých objektů, o kterých jsme v minulosti ani nesnili. Doufejme, že zajímavých staveb, které obohatí naše okolí, bude v následujících letech stále více přibývat.

  • autor: Sto *
  • publikováno: * 14. 9. 2018
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Klíčová slova:

Sto bytový dům fasáda finep

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři