Technologie / produkty

Nástavba LD Janáček v Teplicích

Nástavba 6.NP lázeňského domu Janáček v Teplicích nad Bečvou má půdorysnou plochu cca 600 m2, je jednopodlažní a má valbovou střechu s přesahy 1,2 m přes nově vzniklé lodžie. Veškerá nosná konstrukce je provedena z tenkostěnných ocelových profilů LindabConstruline. Obvodové stěny, nosné vnitřní stěny i stropy jsou opláštěny sádrovláknitými deskami FERMACELL a důvodem jejich použití bylo zajištění dostatečné statické odolnosti konstrukcí, požárních vlastností a požadované akustiky skladeb.

Petr Hynšt , 1. 7. 2011

Nástavba lázeňského domu obsahuje obvodové nosné stěny z profilů se štěrbinami RY/SKY šířky 150 mm pro minimalizaci tepelných mostů, vnitřní nosné stěny z profilů Lindab C a U šířky 120 mm, nosné stropy a konstrukci krovu z dalších profilů Lindab tvaru Z, C a U. Nosná konstrukce je navržena tak, aby kopírovala nosný systém stávajícího objektu a nevnášela do něj síly a zatížení jiným způsobem a v jiných místech, než na což byl objekt v minulosti projektován. Obvodové stěny obsahují 150 mm izolace mezi profily, 45 mm ve vnitřním instalačním roštu a 50 mm kontaktního zateplení na fasádě. Součinitel prostupu tepla stěnou je pak 0,18 W/m2K. Strop obsahuje celkem 200 mm minerální izolace mezi profily, a 2x50 mm v půdním prostoru. Jako střešní krytina je použita imitace taškové krytiny – tašková tabule LindabTopline v tmavě šedé barvě, která je doplněna odvodněním LindabRainline ve stejném barevném odstínu.

V únoru 2010 byla oslovena firma Lindab projektantem Ing.Jurákem ze společnosti Projekt-Invest Zlín, o zpracování návrhu technického řešení, pro vypracování studie nástavby 6.NP lázeňského domu Janáček. Spolu s technickým návrhem byl zpracován hrubý výkaz výměr a orientační nacenění celé hrubé stavby.

Technický návrh systému LindabConstruline společně se skladbami odzkoušenými se společností Fermacell byl prezentován projektantovi a zástupci investora, proběhla i návštěva právě probíhající realizace nástavby domova seniorů v Uherském Hradišti. Investor následně koncem února zadal zpracování projektu pro stavební řízení se zahrnutím technologie LindabConstruline + FERMACELL. Zájem vzbudila zejména prezentovaná rychlost výstavby, suchý proces, technické vlastnosti skladeb a nízká hmotnost celé nástavby.

V průběhu měsíců březen a duben byla zpracována dokumentace pro stavební povolení, v květnu pak prováděcí dokumentace se zadávací dokumentací pro výběr generálního dodavatele a realizační firmy. Lindab dodal kompletní výrobní a montážní dokumentaci ocelové konstrukce nástavby a zastřešení krytinou LindabTopline s odvodněním LindabRainline.

Výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo na konci měsíce července. Generálním dodavatelem se stala společnost Sofizo s.r.o., mající za sebou zkušenosti z několika realizací systémů LindabConstruline a LindabRoof. První část dodávky materiálu nosné konstrukce proběhla v prvním srpnovém týdnu do dílen společnosti Sofizo v Čelechovicích, kde započalo sestavování jednotlivých modulů stěn a vazníků střechy. Mezitím započaly přípravné stavební práce na staveništi v Teplicích nad Bečvou – likvidace stávajících střešních souvrství a prozatímní izolování stropu proti vodě. Nutno připomenout, že stavba probíhá za plného provozu ubytovacích kapacit v nižších podlažích. První stěnové moduly byly převezeny do Teplic nad Bečvou ve třetím srpnovém týdnu a v následujících dnech byly vztyčeny a byla zahájena montáž stropů a pokládka střešních vazníků. V průběhu měsíce září bylo kompletně dokončeno zastřešení a odvodnění nástavby, zateplení stropů, opláštění a zateplení obvodových stěn. Ještě koncem září tak mohly být zahájeny práce na rozvodech elektřiny, vzduchotechniky, topení a vody, současně probíhaly práce na všech opláštění stěn deskami FERMACELL a vnějším zateplení objektu. Realizace byla dokončena v závěru loňského roku 2010, tedy cca 4 měsíce od převzetí staveniště. Po rekonstrukci a nástavbě se zvýšila kapacita celého komplexu na 240 lůžek, nové pokoje s krásným výhledem poskytují ubytování i náročnějším klientům. Celá budova je navíc nyní zateplena, má novou fasádu, okna i střechu.

Desky FERMACELL byly dodány v tloušťkách 12,5 + 15 mm a v celkovém objemu cca 2 000 m2. Investor ocenil zejména prezentovanou rychlost výstavby, suchý proces, technické vlastnosti skladeb a nízkou hmotnost celé nástavby.

Připraveno na základě materiálů Ing. Petra Hynšta, technického manažera společnosti Lindab CZ

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři