Technologie / produkty

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů dokáže snížit náklady

Dotační program Nová zelená úsporám zavádí kombinační bonus za chytré využití tepelného čerpadla spolu s fotovoltaickými panely. Foto: STIEBEL ELTRON

V souladu se současnými trendy hospodaření s energiemi je běžným požadavkem stavebního úřadu při podání žádosti o stavební povolení průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Tím stavebník dokládá, že novostavba splňuje enrgetické požadavky. Aktuálně jsou všechny novostavby hodnoceny jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Pro určení energetické náročnosti budovy se dnes používá pojem roční bilance primární energie neboli roční produkce emisí.

Stiebel Eltron , 9. 12. 2021 / Advertorial

Roční bilance energie

Roční bilance primární energie zohledňuje účinnost výroby a distribuci dané využívané energie, která se normovaně přepočítává na primární energii. Stát tedy nyní při stavebním řízení posuzuje, jak moc daná budova zatěžuje životní prostředí.

Bilance je závislá na stavebně-architektonickém návrhu a na využití účinných technologií. Pro minimalizaci spotřeby primární energie je tedy velmi důležitá a zásadní spolupráce architekta a energetického specialisty, který navrhne správnou technickou koncepci. Nejčastější architektonickou optimalizací je vhodně zvolený tvar objektu se správnou orientací ke světovým stranám. Ve spolupráci s energetickým specialistou je dále potřeba podrobně navrhnout obálku budovy včetně výplně otvorů, zajistit další účinná technologická opatření, jako jsou například systémy řízeného větrání s rekuperací tepla a navrhnout optimální zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody.

Je potřeba si uvědomit, že spotřeba primární energie je rozhodující ekologickou veličinou, která určuje, jak moc daný objekt zatěžuje životní prostředí. Vezměme si modelový příklad. Máme dvě podobné rodiny, žijící ve skoro stejných domech, jejichž jediným rozdílem je, že v jednom domě se topí elektrickými přímotopy a v druhém pomocí tepelného čerpadla. Když se podíváme na spotřebu primární energie, tak dům, který je vytápěný přímotopy spotřebovává řádově třikrát více primární energie a tedy třikrát více zatěžuje životní prostředí, než dům s tepelným čerpadlem.

Účinné snížení spotřeby primární energie

Spotřebu primární energie můžeme snižovat různými způsoby, například lepší obálkou budovy (lepšími okny, větší mírou zateplení atd.) nebo snižováním ostatní spotřeby (účinnější spotřebiče, osvětlení atd.). Spotřebu můžeme snižovat také instalací řízeného větrání, kde lze řádově ušetřit až 90 % nákladů spojených s tepelnou ztrátou větráním otevřenými okny anebo samotnou výrobou energii přímo v domě, například instalací fotovoltaických (FVE) panelů.

Foto: Instalace řízeného větrání ušetří až 90% nákladů spojených s tepelnou ztrátou

Fotovoltaické panely velmi efektivně vyrábějí elektrickou energii, kterou lze využít k vytápění, chlazení, ohřevu teplé vody a obecně k provozu celé domácnosti. Vláda tyto systémy šetřící životní prostředí obecně podporuje, a to například formou různých dotačních programů. Mezi nejrozšířenější dotace patří program Nová zelená úsporám, který u rekonstrukcí přímo podporuje fotovoltaické systémy i tepelná čerpadla, jež dokážou ušetřit až 80 % nákladů na vytápění a ohřev teplé vody oproti například přímotopnému vytápění. Z výše popsaného je zřejmé, že jak fotovoltaické systémy, tak systémy s tepelnými čerpadly jsou velmi chytré, úsporné a ekologické. Dotační program Nová zelená úsporám zavádí nově i kombinační bonus za chytré využití obou technologii zároveň.  

Chytrá kombinace

Chytrá kombinace velmi zjednodušeně znamená, že ve chvíli, kdy fotovoltaické systémy vyrábějí elektrickou energii a dům ji pro svůj běžný provoz nestíhá spotřebovávat, je aktivováno tepelné čerpadlo, které energetické přebytky využije pro efektivní uložení tepelné energie do akumulačních nádob, tedy pro ohřev teplé vody na mytí nebo do otopné soustavy obecně. Tepelné čerpadlo tedy musí být vybaveno funkcí inteligentního navýšení svého topného výkonu v období, kdy fotovoltaický systém vyrábí více elektrické energie, než je budova sama schopna spotřebovat.

Foto: Nejefektivnější je kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaických panelů

Společnost STIEBEL ELTRON má pro tuto chytrou kombinaci speciálně vyvinuté příslušenství komunikačního modulu, tzv. ISG WEB, díky kterému si uživatel může přímo nastavit program fotovoltaika, v němž lze definovat zvýšené požadavky na vytápění a na ohřev teplé vody v době energetických přebytků. Chytrý modul ISG WEB navíc umožňuje dálkové ovládání tepelného čerpadla aplikací a lze jej jednoduše použít u všech tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON.

Chcete se dozvědět více o tepelných čerpadlech, rádi byste si nechali navrhnout nový zdroj tepla s tepelným čerpadlem tak, aby splňoval zákonné podmínky pro maximální využití státních dotací, nebo byste si chtěli jen zvýšit kvalitu vnitřního prostředí a ušetřit provozní náklady instalací řízeného větrání? Více zjistíte na našich webových www.stiebel-eltron.cz .

  • autor: Stiebel Eltron *
  • publikováno: * 9. 12. 2021
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Klíčová slova:

ekologie tepelné čerpadlo

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři