Technologie / produkty

Ztvárnění pohledového betonu

Texturováním pohledových ploch pomocí elastických matric je docíleno vytvoření estetického a ekonomického díla. O tom nás jistě přesvědčí i příspěvek Mgr. Ivety Heczkové na konferenci Beton v architektuře, konané ve středu 7.9.2011 v rámci festivalu ARCH FOR PEOPLE.

Stylepark AG , 6. 9. 2011

ELASTICKÉ STRUKTURNÍ MATRICE FORMUJÍ BETON

Elasticita matric umožňuje odbednění bez poškození pohledového povrchu i při filigránových a komplikovaných strukturách. Tato technologie nabízí architektům, projektantům a stavařům neohraničené požadavky na ztvárnění.

Vytváří se nejen dílo architektonické, ale také jedinečné, a právě to je pro betonové stavby charakteristické.

Technologie výtváření betonových texturovaných ploch pomocí elastických matric se více než 40 let celosvětově využívá. Strukturní matrice nalézají uplatnění jak u monolitních staveb tak u prefabrikovaných prvků a v neposlední řadě také pro vytváření strukturovaného sklocementového povrchu.

RECKLI® nabízí přes 250 standardních designů, matrice jsou k dispozici pro jedno, 10-ti , 50-ti a 100 násobné použití.

INDIVIDUÁLNÍ MATRICE

Nabídka designů není ohraničená standardními strukturami, na základě návrhu lze vytvořit Individuální matrici. Nejprve se vyrobí model v měřítku 1:1, na tomto modelu se vyrobí elastická matrice, která slouží jako negativní forma pro betonový povrch. Individuální matrice nabízí neohraničené možnosti ztvárnění strukturovaných pohledových ploch.

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

Jedná se o výrobu a dodávku akustických panelů navržených a vyrobených speciálně pro účely a použití v interiéru vnitřních sálů Kongresového centra Zlín. Velkou výzvou na začátku celého projektu bylo najít takový materiál, který by dokázal současně vyhovět jak představám architektů o tvaru a vzhledu, tak požadavkům na vynikající akustické vlastnosti, protože Kongresové centrum Zlín bude současně sloužit také jako sídlo Filharmonie Bohuslava Martinů a budou zde pořádány různé kulturní, společenské a vzdělávací akce (koncerty, výstavy, kongresy, sympozia a další). Formy vyrobené pomocí speciální CNC frézy sloužily jako modely pro vytvoření polyuretanové elastické matrice do kterých se stříkal sklovláknobeton. Autorem projektu je známá architektka, rodačka ze Zlína Eva Jiřičná.

TECHNOLOGIE FOTO-GRAVUR

Inovativní technologie RECKLI® Foto-Gravur speciálním texturováním betonové plochy přenese na betonovou fasádu fotografii. Systém vytváří podle rozlišení menší nebo větší povrchovou strukturu, tudiž nabývá dojmu projektující fotografie na betonové fasádě. Jedná se o počítačově chráněný způsob, přenesení obrazu frézovací technikou na formu ze dřeva. Nejdříve se fotografie naskenuje a poté se převede do 256 stupňů šedi. Pro přenesení fotografie na formu ze dřeva se vygeneruje pracovní soubor, který obsahuje speciální instrukce CNC frézy. Vyfrézovaný model slouží jako předloha pro zhotovení elastické matrice. Elasticita, kvalita a reprodukovatelnost umožňuje celou technologii ztvárnění obrazově podobné betonové plochy esteticky a ekonomicky využít. Reliéfní povrchová plocha Foto-Gravur vytváří díky dopadu světla a stínu portrét předlohy. Jako každá struktura ožívá také Foto-Gravur díky hře světla a stínu na fasádě. Velikost matrice je ohraničená maximální velikosti disponující formy a maximální pracovní plochy frézy. K vytvoření celkového obrazu mohou být ovšem jednotlivé díly fotografie poskládány.

UNIVERZITA PAUL SABATIER

Univerzita Paul Sabatier leží na jížním okraji města Toulouse a již dlouho se etablovala jako největší Univerzita v jížní a západní Francii. Knihovna pochází ze 70 let a již neodpovídala dnešnímu nárůstu počtu studentů a požadavkům moderního médiálního a informačního centra, tudiž bylo nezbytnou nutností rozšíření dosavadní budovy. Architekt Richard Milani z architektonické kanceláře Espagno & Milani z Toulouse koncipoval tuto budovu tak, aby se odlišila od kampusu, ale zároveň umožnila navrácení účelu jemuž má budova sloužit. Při výběru fotografií byly vybrány hlavní symboly vědeckých disciplín.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři