Události / architektonické soutěže

Cena profesora Jindřicha Halabalu 2013

Medzinárodná súťaž študentov vysokých škôl, zameraná na tvorbu v oblasti dizajnu nábytku a interiéru, vznikla ako pocta celoživotnému dielu profesora Jindřicha Halabalu (1903 – 1978), ktorý v oblasti nábytkárskej tvorby významne prispel k vytváraniu nového životného štýlu 20. storočia v bývalom Československu.

EARCH.CZ , 16. 1. 2013

Uplatnil sa nielen ako tvorca nábytku, ale vo svojej dobe aj ako progresívny organizátor výroby v jej komplexnom ponímaní. Publikačnou a pedagogickou činnosťou významnou mierou prispel k rozvoju československého drevárskeho školstva.

Hlavými cieľmi podujatia sú dlhodobá podpora vzostupu kvality študentských prác, vytvorenie priestoru pre konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni a posilnenie komunikácie akademického prostredia s odbornou praxou.

Súťažné podmienky Ceny profesora Halabalu 2013

V poradí už 9. ročník medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru organizačne opäť zabezpečuje Slovenská republika - Technická univerzita vo Zvolene.

Cena prof. Jindřicha Halabalu 2013 bude na základe súťaže udelená študentovi, prípadne kolektívu študentov, za najlepší projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktorý vznikol v akademickom roku 2012/2013 v rámci štúdia (ateliérovej tvorby).Súťaže sa môžu zúčastniť so svojimi projektmi študenti vysokých škôl z rôznych štátov Európskej únie, študujúcich v rámci dizajnérskych študijných odborov zameraných na oblasť dizajnu nábytku a interiérového dizajnu.

Súťažné kategórie:

1/ Dizajn nábytku - semestrálne práce / klauzúrne práce2/ Dizajn nábytku - záverečné práce 1. a 2. stupňa3/ Dizajn interiéru - semestrálne práce / klauzúrne práce 4/ Dizajn interiéru - záverečné práce 1. a 2. stupňa5/ Kategória navrhnutá organizujúcou univerzitou pre 9. ročník súťaže: študentské projekty v kontexte predmetu riešenia súťaže na tému NEnábytok

Dôležité termíny súťaže:

• Termín pre doručenie prihlášok (online registrácia): 1.3.2013 - 7.6.2013• Uzávierka online prihlášok: 7.6.2013• Termín pre doručenie súťažných prác: 10.9.2013• Vyhodnotenie a výstava súťažných návrhov vo Zvolene: október- november 2013• Putovná výstava najlepších projektov v iným mestách SR a v zahraničí: 2014

Úplné znenie súťažných podmienok, požiadavky na spracovanie súťažných návrhov a prihlasovací formulár sú zverejnené webovej stránke podujatia:www.tuzvo.sk/halabala/

Cena profesora Halabalu sa koná od roku 2005 periodicky v ročných intervaloch. Jej odbornými garantmi a striedavo aj organizátormi sú na Slovensku Technická Univerzita vo Zvolene (nepárne ročníky súťaže) a v Čechách Mendelova Univerzita v Brne (párne ročníky). Podujatie sa v uplynulých rokoch formovalo ako československé, s počiatočnou účasťou študentov dvoch univerzitných pracovísk. Posledné ročníky súťaže priniesli rozšírenie okruhu prispievajúcich škôl i nárast počtu súťažiacich. Kým do 5. ročníka v roku 2009 bolo prihlásených 87 študentských prác z piatich škôl, v 7. ročníku v roku 2011 počet súťažných návrhov vzrástol až na 95 a počet zúčastnených škôl na osem – štyri zo Slovenska a štyri z Českej republiky. V pripravovanom 9. ročníku Ceny profesora Halabalu 2013 sa súťaž po prvý raz otvára aj pre účastníkov z ďalších krajín Európskej únie.

     

Putovná výstava 7. ročníka

Putovná výstava predstavila výber najlepších súťažných návrhov, ktoré sa zúčastnili 7. ročníka súťaže, ktorý organizovala Technická univerzita vo Zvolene. Jeho vyhodnotenie sa uskutočnilo v novembri 2011 vo Zvolene. Okrem odbornej hodnotiacej poroty súťaže sa na ňom podieľali aj zástupcovia renomovaných slovenských a českých výrobných firiem. Ocenení študenti získali ponuky na platené stáže v podnikoch, realizáciu prototypov k svojim budúcim projektom či možnosť dojednania zmluvy o zaradení oceneného návrhu do štandardného výrobného sortimentu firmy, čo sa v prípade ocenenej autorky Jany Kučerovej vo veľmi krátkom čase podarilo zrealizovať.

Súťažné návrhy boli vystavené v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku od 9. do 27. novembra 2011. Výstavu navštívilo vyše 1000 návštevníkov, čo potvrdilo živý záujem verejnosti o novinky z tejto oblasti dizajnérskej tvorby. Následne v roku 2012 putovná výstava reinštalovala najlepšie práce v ďalších mestách na Slovensku a v zahraničí, čím boli ocenené dizajny, ich autori a školy ďalej propagované a výsledky súťaže sprístupnené širokej verejnosti. Mladí úspešní dizajnéri dostali jedinečnú možnosť prezentovať seba, ako aj svoju školu, takmer po celý rok v 9 mestách a v 5 krajinách. Konfrontovali svoju tvorbu na širšej medzinárodnej úrovni a získali ohlasy z radov odbornej i laickej verejnosti. O viaceré projekty prejavili záujem výrobcovia. Putovnú výstavu navštívilo takmer 5000 návštevníkov.

Súťažné projekty ponúkli návštevníkom putovnej výstavy prehľad o úrovni semestrálnych a záverečných prác ôsmich vysokých škôl Slovenskej a Českej republiky, ako aj o možnostiach štúdia dizajnu na týchto školách.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Cena profesora Halabalu je cyklickým podujatím, ktorého sa doposiaľ zúčastňovali iba súťažiaci zo Slovenskej a Českej republiky. V roku 2013 sa uskutoční 9. ročník súťaže s rozšírenou medzinárodnou účasťou, o čom intenzívne informovala putovná výstava v Českej republike, Nemecku, Poľsku a Maďarsku. Očakávaným prínosom zrealizovaného výstavného cyklu má byť v roku 2013 rozšírenie okruhu účastníkov súťaže a tým aj jej názorové obohatenie, upevnenie spolupráce našich a zahraničných škôl a stimulácia záujmu zástupcov firiem z praxe o rozvíjanie spolupráce so školami.

 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři