Události / architektonické soutěže

Český ostrovní dům - studentská architektonická soutěž

Základním cílem této soutěže je vytvoření ideové studie vysoce energeticky hospodárného, trvale udržitelného stavebního konceptu dvou samostatných off- grid (ostrovních) apartmánových jednotek v kontextu šumavské krajiny. Úvodní workshop k soutěži proběhne již v pondělí 29. 2. 2016 od 14:00 v Atelieru D na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

EARCH.CZ , 19. 2. 2016

Hledáme další evoluční krok stavby domova, ekologického a šetrného ke svému okolí a planetě. Cílem je SOBĚSTAČNOST bez závislosti na inženýrských sítích, ovšem není nutné být bezpodmínečně hi-tech. Naopak, návrat ke starým stavitelským konceptům před dobou elektřiny přináší obrovskou spoustu ponaučení i pro budoucí architekturu a je v návrzích vítán. Technologie je v tomto ohledu vnímána jen a pouze jako nástroj k dosažení soběstačnosti celého organizmu. Výsledný projekt musí respektovat prostředí, do něhož vstupuje, krajinu, jejíž se stává součásti a čistotu přírody, jejíchž zdrojů využívá. Objekty musí v krajině působit přirozeně, musí vycházet ze svého okolí a rozvíjet jeho kvality.

Ambiente tohoto projektu musí vycházet z klidu šumavské krajiny, kde člověk uniká každodennímu shonu konzumního života. Louky a lesy zde stojí po tisíciletí a kolem nich letí životy lidí. Příroda je v tomto ohledu trpělivý pozorovatel, který si od nás nechá líbit téměř vše – je to jakási konejšivá jistota našich životů. Lidé si toto ovšem přestali uvědomovat a přírodu stále častěji opomíjejí. Pokusme se najít inspiraci v čistotě a rovnováze přírody – konkrétně Šumavy. Pokusme se vytvořit celek, vytvořit domov pro lidi v souladu s přírodou. Jen samotná přítomnost v takové budově má navodit pocity pokory a úcty k tomu, kde žijeme a ideálně motivovat lidi k přirozené šetrnosti. Budova a její provoz jsou vyvážené, žijí ve vzájemně výhodné symbióze s přírodou.

První tři vítězné projekty budou finančně oceněny (30.000 Kč, 20.000Kč, 12.000 Kč). Nevýherní projekty obdrží skicovné v hodnotě 2.000 Kč.

Více informací k soutěži najdete na stránkách www.ceskyostrovnidum.cz

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři