Události / architektonické soutěže

Collegium Bohemicum: Výzva pro soutěžící

Vážení soutěžící, vzhledem k Vašemu zájmu shlédnout prostory předmětu soutěže, vyhlašovatel uspořádá poslední možnou prohlídku v termínu 27. ledna 2011. Sraz před vchodem do atria Musea v 11 hodin. Tato prohlídka proběhne již v době po ukončení lhůty pro zodpovězení dotazů, které budou zveřejněny. Z důvodu zajištění rovnosti k přístupu informací všem soutěžícím během probíhající soutěže, nebudou Vaše další dotazy plynoucí z Vaší návštěvy již zodpovězeny.

Collegium Bohemicum o.p.s. , 25. 1. 2011

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři