C

Collegium Bohemicum o.p.s.

Životopisné údaje (bio):

Collegium Bohemicum vzniklo s cílem stát se nezávislou, otevřenou a interaktivní institucí celostátního významu. Zaměřuje se na kulturní dědictví, které v českých zemích spoluvytvářeli německy mluvící obyvatelé.

Generální partner
Hlavní partneři