Události /

CzBIM: Kde hledat rezervy ve stavebnictví?

Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 se uskuteční v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze konference BIM2Day 2012 s podtitulem: BIM dnes – BIM zítra. Ze zahraničních odborníků na problematiku informačního modelu budovy se představí Lutz Bettels a Eike Schling, oba z Německa a Rob Roef z Holandska.

Petr Vaněk , 23. 11. 2012

Kde hledat rezervy ve stavebnictví?

Rezervy stavebnictví jako jednoho z klíčových odvětví hospodářství lze spatřovat především v jeho technologickém zaostání oproti ostatním odvětvím. Například automobilový průmysl je velmi často vnímán jako nedostižný vzor pro stavebnictví. Představit si dnes návrh a výrobu automobilů jinak než pomocí toku digitálních dat je naprosto nepředstavitelné. Na druhou stranu stavebnictví stále standardně pracuje s papírovou formou výkresové dokumentace, byť vytvářenou již digitálně a mnohdy již sdílenou elektronicky přes notebooky či tablety přímo na stavbě. A i když pásová výroba je v mnoha ohledech specifická, stejně jako stavební výroba, technologie a procesy, které zavádí nová metodika práce zvaná Informační model budovy pod zkratkou BIM, dává naději, že by se rezervy ve stavebnictví daly vbrzku využít k jeho zefektivnění.

BIM dnes

V první části programu konference vystoupí čeští odborníci, kteří se problematice BIM systematicky věnují dlouhodobě z různých úhlů pohledu. Zároveň budou prezentovány první konkrétní zkušenosti s metodikou informačního modelu budovy v praxi.

BIM zítra

Na druhý blok konference přijali pozvání zahraniční odborníci, kteří představí posluchačům své zkušenosti nejen z Německa, Holandska, ale třeba i z Velké Británie. Vzhledem k tomu, že v těchto zemích jsou se zaváděním BIMu v mnohých ohledech dále než v České republice, budou tyto přednášky pro leckoho mít možná nádech více či méně vzdálené budoucnosti.Z pohledu současných aktivit Odborné rady pro BIM, nezbývá než věřit, že BIM se postupně začne v masovém měřítku prosazovat ve velmi blízké budoucnosti i v ČR. V tomto směru je však potřeba výhody metodiky BIM poodhalit nejen architektům, projektantům či stavebním firmám, ale hlavně investorům a budoucím vlastníkům, pro něž informace o stavbě převzaté do fáze užívání budovy mají nesmírný ekonomický potenciál. V případě veřejného investora jsou výhody BIM navíc umocněny faktem, že se jedná o peníze daňových poplatníků, tedy nás všech.

     

Konference BIM2DAY se uskuteční 29. listopadu 2012 od 14:00 do 20:00 hodin v Ballingově sále v budově Národní technické knihovny v Praze.

Kromě v úvodu zmiňovaných zahraničních odborníků bude přednášet či diskutovat v rámci konference také celá řada našich odborníků: Martin Černý (Centrum AdMaS), Viktor Johanis (FADW), Michal Svoboda (VIN Consult),Štěpánka Tomanová (Walinger), Petr Vaněk (Odborná rada pro BIM), Miroslav Vyčítal (Skanska) a další…

Podrobné informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.CzBIM.org. Organizátorem konference je Odborná rada pro BIM. Záštitu nad konferencí převzala Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Konference | od 14:00 do 18:30

Lutz Bettels [DE] / buildingSMART Germany, Bentley SystemsRob Roef [NL] / buildingSMART Benelux, ConstrusoftMichal Svoboda [CZ] / VIN ConsultŠtěpánka Tomanová / Walinger, ÚNMZPetr Vaněk / CzBIMMiroslav Vyčítal / CzBIM, SKANSKAa další...

Přednáška | od 19:00 do 20:00

Eike Schling [DE] / TU Mnichov, PLP ArchitectureArchitectural Geometry of Structure

Místo konání

Ballingův sálNárodní technická knihovna v PrazeTechnická 6, Praha 6 – Dejvice

ODBORNÁ RADA PRO BIM [CzBIM]

Konferenci BIM2Day 2012 organizuje občanské sdružení Odborná rada pro BIM, jež je neziskovou a nestátní organizací, jejímž posláním je popularizace a propagace metody práce BIM a vytváření podmínek pro její uplatnění ve všech životních cyklech stavby. Aktivity sdružení jsou financovány z členských příspěvků jejích členů, poplatků ze vstupného a sponzorských příspěvků finančních partnerů podporujících finančně konkrétní akce.

 

Klíčová slova:

BIM konference

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři