Události / architektonické soutěže

Evropská měď v architektuře 2015 - architektonická soutěž

Posílejte své příspěvky do 17. ročníku soutěže Evropská měď v architektuře 2015 - přehlídky architektonických návrhů s mědí a jejími slitinami, propagující práci architektů mezinárodnímu publiku. Poslední termín pro doručení přihlášek je 30. dubna 2015.

Středisko mědi , 18. 12. 2014

Způsobilé projekty

Budovy jakékoli velikosti nebo typu, dokončené mezi lednem 2013 a dubnem 2015 kdekoli v celé Evropě, s opláštěním, střešní krytinou nebo jinými architektonickými prvky z mědi nebo jejích slitin.

Jak se zúčastnit

Prezentace architektonických projektů - obsahující fotografie a kresby, vysvětlení designu a zdůraznění použití mědi – musí být upevněné na jednom nebo dvou panelech A1. Měly by zahrnovat, nebo být doprovázeny popisem projektu v rozsahu cca 250 slov. Každý příspěvek musí obsahovat také digitální verzi všech obrazů (minimálně 300 dpi na CD) spolu s Word dokumentem, popisujícím projekt, a vyplněný formulář přihlášky. Počet projektů, předložených účastníkem, není omezen.

O soutěži

Rozšiřování a rozvoj tohoto soutěžního bienále odráží v posledních dvou desetiletích zásadní změnu v používání mědi na budovách; od historické a praktické střešní krytiny až k vysoce architektonickému materiálu jakéhokoli stavebního prvku - zejména fasád - s nekonečně rozmanitými možnostmi.

Dnes soutěž opravdu patří evropským architektům, kteří i díky ní vytváří trvalý, rostoucí úspěch současnosti. Porotci a ostatní účastníci soutěže nám pravidelně říkají, že standard architektonického designu je u takové architektonické soutěže, zaměřené na jediný materiál, neobvykle a trvale vysoký. To se odráží také v ochotě mnoha architektů připojit se k naší skupině porotců, která při zajišťování skutečného renomé soutěže hraje klíčovou roli.

Předchozí vítězové

Články o soutěži, nominace užšího výběru a vítězné projekty z posledních ročníků lze nalézt v následujících číslech časopisu Copper Architecture Forum (Fórum o mědi v architektuře).

13. ročník soutěže 2007 - viz čísla 2007/23 a 2008/2414. ročník soutěže 2009 - viz čísla 2009/27 a 2010/2815. ročník soutěže 2011 - viz číslo 2011/3116. ročník soutěže 2013 - viz čísla 2013/35 a 2014/36

Všechny příspěvky těchto ročníků si lze prohlédnout ZDE.

Porotci a posuzování

Status soutěže Evropská měď v architektuře je bezpochyby dán rostoucí skupinou vlivných architektů a kritiků, toužících působit jako porotci. Tato skupina se neustále rozšiřuje a obnovuje o vítěze předchozích ročníků soutěže Evropská měď v architektuře - a porota 17. ročníku 2015 bude vybrána právě z nich.

Porota se sejde a společně přezkoumá všechny přihlášené projekty. Bude posuzovat každý projekt pouze na základě předložených grafických informací. Hodnotící kritéria budou v zásadě založena na architektonických kvalitách projektu jako celku, nikoli jen na využití mědi. Porotci budou hlasovat pro vítěze, zvláštní ocenění a doporučení a mohou také udělit zvláštní cenu poroty. Užší výběr projektů bude vyhlášen v červnu 2015.

Ceny a propagace

Architekti všech vítězných, oceněných a doporučených projektů obdrží na zvláštní prezentační akci soutěže, pořádané v r. 2015, bronzovou sochu v kykladském stylu. Kromě toho budou vítězné projekty a užší výběr příspěvků mezinárodnímu publiku široce propagovat:

Specializovaná brožura soutěže.Časopis Copper Architecture Forum (Fórum o mědi v architektuře) s nákladem 25 000 výtisků v různých jazycích.Web copperconcept.org.Aktivity v celoevropském architektonickém, stavebním a všeobecném tisku, včetně novinových článků a specializovaných projektových článků.

Pokud budete potřebovat více informací, kontaktujte Středisko mědi.

Více informací na www.medportal.cz.

Klíčová slova:

měď měď v architektuře

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři