Události / architektonické soutěže

Jak vyřešit most přes ulici Mezibořská v Litvínově? Odpoví architektonická soutěž

Město Litvínov si dalo za cíl najít kvalitní řešení přemostění ulice Mezibořská a před pár dny vyhlásilo ve spolupráci s ČKA architektonickou soutěž. Očekává se komplexní návrh přemostění ulice včetně jeho stavebních a územních souvislostí. Odevzdání soutěžních návrhů bylo stanoveno na 22. listopadu 2016, v prosinci budou výsledky soutěže slavnostně představeny veřejnosti.

EARCH.CZ , 7. 9. 2016

MOST PŘES UL. MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ

Předmětem soutěže o návrh je řešení nového přemostění ulice Mezibořská v Litvínově. Vyhlašovatel očekává návrhy řešení přemostění ulice včetně jeho stavebních a územních souvislostí – návaznosti komunikací a dalších veřejných prostor – parkovacích ploch pod mostem, zastávky MHD, vhodné doplnění zeleně. Cílem návrhu je najít vhodné architektonické řešení přemostění v lokalitě, kde most výrazně zasahuje do okolní zástavby.

Základní požadavky vyhlašovatele:

kvalitní návrh mostu včetně veřejného prostoru kvalitní řešení dopravních vztahů zachování parkovacích kapacit v prostoru pod mostem respekt k architektonickým a urbanistickým hodnotám místa minimalizace investičních a provozních nákladů stavby zapojení zeleně v městském prostoru

Ustavující zasedání poroty pro konání architektonické soutěže proběhlo 15. července 2016. Porota projednala, upravila a schválila soutěžní podmínky, které následně projednalo ještě městské zastupitelstvo a poté Česká komora architektů (ČKA), která vydala k soutěžním podmínkám tzv. doložku o regulérnosti. Po schválení podmínek ze strany vyhlašovatele (města Litvínova) a ČKA byla soutěž dne 29. 8. 2016 vyhlášena.

„V prosinci letošního roku budou v litvínovském zámku Valdštejnů prezentovány veřejnosti soutěžní práce a výsledek soutěže,“ říká k procesu architektonické soutěže starostka Litvínova Kamila Bláhová.

V souvislosti s vyhlášením soutěže byly vyčísleny náklady na konání soutěže (odměny soutěžícím, odměny porotcům). V rozpočtu města na rok 2016 je proto nutné vyčlenit finanční prostředky na odměny soutěžícím a porotcům (cca 1 mil. Kč), v rozpočtu 2017 je nutné alokovat finanční prostředky na realizaci projektové dokumentace (částka bude dohodnuta po ukončení architektonické soutěže s vítězem soutěže v rámci jednacího řízení bez uveřejnění) a následně na realizaci stavby (náklady budou specifikovány v rámci projektové dokumentace, pravděpodobně rozpočet 2018).

Více informací na profilu zadavatele nebo webu ČKA.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 7. 9. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

most ulice doprava

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři