Události /

LOOS FOREVER: Setkání s Adolfem Loosem ve Winternitzově vile

Výstava „Loos Forever“ ve Winternitzově vile se koná u příležitosti 150. výročí narození architekta Adolfa Loose. Více než klasická výstava je to spíš jakýsi prostor pro setkání s Adolfem Loosem, jeho myšlenkami, inspirací, s jeho přáteli a spolupracovníky (především se spoluautorem Winternitzovy vily Karlem Lhotou) v jeho poslední realizované budově. Můžete se posadit do křesla, které používal, číst si nerušeně jeho knížku esejů, poslouchat hudbu, která ho inspirovala a nasát tak dílo Adolfa Loose všemi smysly.

Winternitzova vila , 14. 12. 2020

Adolf Loos, původem brněnský architekt je dnes považován za jednoho z průkopníků moderní architektury, který se nebál jít proti proudu a dobovým konvencím. Výstava se kromě jeho tvorby architektonické věnuje i méně známým skutečnostem jeho života a připomíná, že Loos byl mimo jiné výborným esejistou a velmi vlivným pedagogem. Byl také velice společenský a během svého života měl mnoho zajímavých přátel, klientů, studentů a spolupracovníků, kvůli své povaze však také řadu odpůrců.

Mezi Loosovy poslední spolupracovníky patřil český architekt Karel Lhota, se kterým projektoval Winternitzovu vilu, a ještě několik dalších projektů včetně slavné vily Müllerovy. Lhota dnes není příliš známý, nicméně jeho přínos k pozdním Loosovým stavbám je zásadní, a proto se výstava věnuje také jemu.

Plány Winternitzovy vily, Adolf Loos. Zdroj: Winternitzova vila

 

Expozice je rozeseta po Winternitzově vile, která sama je tím největším exponátem. Možnost uspořádat výstavu o Adolfu Loosovi a Karlu Lhotovi přímo v jejich posledním společném díle dává návštěvníkům příležitost osobně prozkoumat to, o čem se dočtou ve výstavních textech. „Výstava je uzpůsobena tak, že návštěvník prochází domem, nalézá místnosti, ve kterých se vyskytují panely s texty, fotografie, artefakty připomínající život obou architektů i knihy, které se k nim nějakým způsobem vážou. Expozice je pojata tak, aby představila oba architekty i jejich dílo, diváka nepřehltila, ale neobvyklou formou mu zážitek ozvláštnila. Například do křesel je možno si sednout a knihy se smějí bez omezení číst, budete tak moci myšlenky a dílo Adolfa Loose nasát všemi smysly,“ popisuje „domácí“ atmosféru výstavy její kurátor Daniel Verner.

„Součástí výstavy jsou také dvě místnosti s novou stálou expozicí věnovanou samotné Winternitzově vile a rodině mého pradědečka Josefa Winternitze, která ve vile žila, ale pro svůj židovský původ o ni byla později připravena a její osud hluboce poznamenal jak holocaust, tak komunismus,“ dodává David Cysař, ředitel Winternitzovy vily. 

 

Lehátko Hamptons, Adolf Loos. Zdroj: Winternitzova vila

 

Winternitzova vila

Vilu si od Adolfa Loose a Karla Lhoty nechal roku 1932 postavit pražský právník JUDr. Josef Winternitz jako rodinný dům pro svoji manželku Jenny, dceru Suzannu a syna Petra. Jedná se o poslední Loosovu realizovanou stavbu, dokončenou nedlouho po známé Müllerově vile, s níž ji spojuje řada prvků – mimo jiné i způsob členění (tzv. Raumplan), který byl pro Loose obecně charakteristický. Od října 2018 je vila zařazena do mezinárodní sítě slavných domů světa Iconic Houses. Vilu je možné navštívit vždy od neděle do středy mezi 12. a 18. hodinou bez rezervace a každou sobotu a neděli v rámci komentovaných prohlídek. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen dílo Adolfa Loose, navštívit aktuální výstavu a stálou expozici mapující osud vily od třicátých let, ale také si užít unikátní prostory při některém z doprovodných programů. Pravnuk Josefa Winternitze David Cysař se ženou Kristinou zde pořádají v duchu salonů třicátých let přednášky věnované dějinám umění a architektuře, divadla, koncerty, swingové tančírny a další kulturní akce. Domácí rodinná atmosféra je pro akce typická. Může se zde přenocovat, vyzkoušet si, jak se žilo ve vile, odpočinout si na terase, či nerušeně pozorovat dům ze zahrady a číst si.

Termín konání akce: 7.12. 2020–2.4. 2021Lokalita: Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5Otevřeno: neděle až středa 12–18 hodin

 

Loos forever, pozvánka. Zdroj: Winternitzova vila

 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři