Události /

Město a doprava

Lidová škola urbanismu a Galerie Jaroslava Fragnera Vás srdečně zvou na panelovou diskusi "Město a doprava: o dopravní koncepci v Praze".

EARCH.CZ , 8. 11. 2012

Formát

4 témata, 4 hosté. Prezentace a krátká reakce, 7 + 7 minut na každé téma. Poté bude následovat volné diskuse s účastníky LŠU.

     

Program a hosté

Ing. Vratislav Filler, PhD.: dopravní tým Auto*Mat Proč Praha potřebuje dopravní masterplan? Význam dopravního masterplanu pro udržitelný rozvoj města. Od pasivní dopravní politiky k politice aktivní.

Ing. arch. Ivan Lejčar, dopravní urbanista Příměstská železnice - páteř veřejné dopravy v aglomeracích O koncepci příměstské železnice v Praze v evropském kontextu. Role železnice v dopravním systému aglomerací.

Ing. arch. Lukáš Vacek, urbanista, ARCHIP Městotvornost dopravního systému Různé druhy dopravy mají odlišný dopad na charakter území. Srovnání různých druhů veřejné dopravy z hlediska městotvornosti.

Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., kybernetik, o. s. Občané proti hluku a emisím Územní plán a emise Zátěže ve městě. Dopady růstu dopravy. Jak může územní plán ovlivnit míru zátěže. Možnosti mimo územní plán.

Moderuje: Martin Veselý, PragueWatch Kontakt: Martin Veselý +420 721 951 245

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři