Události / architektonické soutěže

Soutěž na podobu společenského centra Stará hasička má vítěze

Stará vesnická hasička snoubená s novou třípodlažní věží, velký sál a klubovny s moderním zázemím, jevištěm, tanečním parketem a kavárnou, ale i oživené náměstíčko pro setkávání a akce. Tak by se podle vítězného návrhu architektonické soutěže mělo proměnit společenské centrum v budově bývalé hasičky v městské části Brno-Komín. Odborná porota vybírala ze sedmadvaceti návrhů. Autorem toho vítězného je trojice architektů Janosch Welzien, Štěpánka Úlehlová a Filip Hermann. Výsledky schválila v úterý 22. října rada městské části.

Kancelář architekta města Brna , 5. 11. 2019

Stará hasička slouží obyvatelům brněnského Komína ke společenským a kulturním aktivitám. Stávající stav budovy postavené na konci 18. století už ale nevyhovuje a její kapacita nestačí. Otevřenou architektonickou soutěž vyhlásila v červnu letošního roku městská část Brno-Komín ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna (KAM). Cílem soutěže bylo najít nejlepší řešení na modernizaci budovy a prověřit možnosti její opravy. 

„Společně s odborníky jsme vybrali citlivé řešení, které zachovává původní historickou budovu a rozšiřuje ji novou výstavbou. Nová hasička nabídne uživatelům více místa a pohodlí, moderní klubovny a zázemí, a především větší prostor pro pořádání společenských a kulturních akcí. Věříme, že bude živým centrem společenského dění naší obce,“ uvedla starostka městské části Brno-Komín Milada Blatná. Na soutěž by nyní měla městská část navázat zadáním projektové dokumentace. 

Vítězný návrh zachovává původní budovu, které dává nový nádech. Autoři počítají se zateplením fasád či novými dřevěnými krovy. Uvnitř je dům zredukován na nosnou konstrukci tak, aby do něj bylo možné umístit sál pro sto lidí. Původní objekt doplňují architekti o novou přístavbu v podobě jedenáct metrů vysoké věže, která bude sloužit pro potřeby kluboven. Upravují také přilehlé náměstíčko, kde bude možné pořádání hodů, vánočních trhů a dalších akcí v obci. Součástí jsou i nové trolejbusové zastávky s otočnou lavicí. 

Výstava představí veřejnosti všech 27 návrhů 

Veřejnost si může prohlédnout všechny návrhy na výstavě, kterou pořádá kancelář městského architekta. Vernisáž se koná ve středu 20. listopadu od 17.30 hodin v prostorách úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15. Výstava zde potrvá do 6. prosince. Vstup je zdarma. Otevřeno je pondělí až středa od 8.00 do 18.00, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.00. 

Výsledky: 

1. místo - Dipl. Ing. Janosch V. B. Welzien, Ing. arch. Štěpánka Úlehlová, Ing. arch. Filip Hermann 

Nové kulturní a společenské centrum Stará hasička. Komín dostává novou hasičskou věž. Objekt původní budovy je zredukován na svou podstatu. V jižním křídle se velký sál nově otevírá až do krovu, východní křídlo obsahuje malý sál/ kavárnu a nad ní klubovnu/balkon velkého sálu.  

Původní objem je doplněn štíhlým lapidárním kvádrem, strojem obsahujícím zbývající žádanou vybavenost. Forma dostavby, věž, poukazuje na původní funkci domu: hasičku. Dostavba se neschovává, nové důstojně doplňuje staré. Potvrzujeme tak objem hasičky jako dominantu místa tvořící jádro obce a jako protizávaží kostela svatého Vavřince. Dominantu, u které se slévá dění Komína. 

Foto: eArch

2. místo - Architekti Brno s.r.o. - Ing. arch. Tomáš Jurák, Ing. arch. Tomáš Babka, Ing. arch. Marek Ječmen 

Náves, náměstí. Místo setkávání, konání kulturních akcí, středobod společenského života městské části. Místo s historií, často překotným stavebním vývojem. Starý dům již nedokáže pokrýt dnešní potřeby, nároky stavebního programu. Dožívající konstrukce, absence návaznosti podlaží na prostor náměstí, nevhodný konstrukční systém, to vše vedlo k myšlence novostavby. Čas jde stále kupředu, popisujeme nový list, přijde další a další. Nová budova bude sloužit občanům, návštěvníkům, plní současné požadavky. Historie je vepsána ve formě, v paměti, nesmazatelná. 

Foto: eArch

3. místo - Jana Kafková, Marie Blahová, Jindřich Blaha 

PAMĚŤ MÍSTA 

Vážíme si vztahu, který chovají místní občané k budově staré hasičky, racionální úvahy však vedou k nahrazení chátrajících a svému účelu nevyhovujících konstrukcí novým dispozičním řešením. Považujeme nicméně za nezbytné, aby nový návrh respektoval původní ráz domu i celého historického jádra městské části. Zachováváme půdorysnou stopu i výšku domu. Návaznost na historický vývoj hasičky dále akcentujeme opětovným použitím vybraných konstrukčních prvků, jako jsou okna, zámečnické prvky, a střešní krytina. Výraz dotvoří autentické materiály jako ručně zpracované omítky, dřevo a přírodní kámen. 

OKNA AŽ NA ZEM 

Abychom zodpovědně přistoupili k jisté svobodě, která plyne z rozhodnutí postavit nový dům, musíme naplno využít topografický a morfologický potenciál místa. V kontrastu k původnímu řešení proto navrhujeme otevřený dům, který má po celém obvodu velká okna až na zem a stává se tak součástí veřejného prostoru náměstí. Výsledkem je bezbariérová a přátelská budova v souladu se soudobými ideály. 

PROVÁZANOST A VARIABILITA 

Hlavní vnitřní prostory se potkávají na prostorném schodišti s horním osvětlením, které je spojujícím prvkem celé dispozice. Výškový rozdíl jednotlivých úrovní je vždy jen půl patra, takže jsou sál, foyer s kavárnou i klubovny vzájemně dobře dostupné. Naproti tomu jsou všechny prostory vybaveny systémem posuvných stěn, které umožní nerušený souběh více různých aktivit současně. 

Foto: eArch

Odměny:  

Ing. arch. Michaela Horáková / mh architects - Ing. arch. Michaela Horáková, Ing. arch. akad. arch. Petr Průša 

Foto: eArch
Monom works s.r.o.- Jakub Vašek, Markéta Stehlíková, Igor Hobza

Foto: eArch

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři