Události /

Výstava ZMĚNY PROSTŘEDÍ

Přehlídka bakalářských prací studentů ateliéru Design prostředí, fakulty architektury, Technické univerzity v Liberci.

FUA TU Liberec , 19. 9. 2013

Výstava prezentuje vybrané bakalářské projekty, které vznikly v loňském roce pod vedením Bořka Šípka, Leony Matějkové a Jaroslava Brabce. Výstava je ke shlédnutí v období od 1.10. do 31.10.2013 v Galerii KusKovu (Biskupský dvůr 6, Praha 1) a potrvá po celou dobu mezinárodní designérské přehlídky DESIGNBLOK.

8 talentovaných studentů představí různorodé práce, například architektonický návrh veřejného prostranství před hlavním vlakovým nádražím v Praze, designérské intervence na secesním mostě v Chrastavě či orientační systém pro nevidomé a slabozraké pro knihovnu v Hradci Králové. Součástí jsou i fotografie, animace a scénografie.

Studijní obor Design prostředí a konkrétní projekty pracují s participálním přístupem k navrhování. Vznikají tak kvalitní práce s přesahem do sociálního kontextu a mezilidských vztahů.

Více informací:www.aa.tul.cz/ked www.kuskovu.cz

Vernisáž výstavy se uskuteční 2.10.2013 od 18 hodin. 

Výstavu slavnostně zahájí prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, děkan fakulty umění a architektury TUL.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři