Bernard Leupen v Praze - přednáška a projekce filmu

Datum konání: 22.03.2016, 17:00

Čtvrtek, 17. Březen 2016 - 15:36
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Srdečně zveme k účasti na přednášce Bernarda Leupena, nizozemského architekta, pedagoga a teoretika architektury, který v Praze vystoupí s přednáškou věnovanou bydlení a proměnám jeho forem v čase. Přednáška se uskuteční v úterý 22. března od 18:30 hod na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Přednášce předchází projekce filmu Leaning Towers, který Bernard Leupen přivezl do Prahy a který zachycuje život a architektonickou tvorbu Rema Koolhaase.

Přednáška Bernard Leupen / Dwelling - foto © FA ČVUT v Praze
Fotoalbum: 

Kdy: úterý 22. března 2016 - 17:00 projekce filmu / 18:30 přednáška
Kde: FA ČVUT v Praze – přednáškový sál 111, Thákurova 9, Praha 6

Vstup na akci je volný.
Připojte se k události i na Facebooku.

Přednáška je součástí cyklu věnovaného typologii stavebních druhů, který pořádá Ústav nauky o budovách. Jednotlivé přednášky zahraničních hostů postupně představí typy budov, se kterými se v praxi i užívání setkáváme nejčastěji – bydlení, školské stavby, kanceláře aj. Cílem cyklu je představit význam typologie jako vědního oboru, popsat jaký vývoj nových typů budov a jejich kombinací lze v současném světě pozorovat a jakými metodami je možné tyto nové formy uchopovat a zkoumat. Jednu z klíčových otázek také představují možnosti propojení výzkumu s veřejnou, potažmo soukromou sférou, která tyto typy budov realizuje.