LIDSKÝ ROZMĚR ARCHITEKTURY: jak „architekti z přívěsu“ komunitně zlepšují veřejný prostor

Datum konání: 02.05.2019, 18:00

Neděle, 28. Duben 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Třetí díl přednáškového cyklu zaměřeného na „lidský rozměr“ architektury se odehraje ve čtvrtek 2. května 2019 na půdě kulturního centra Papírna Plzeň. Jeden z dvojice architektů Kateřina Vídenová – Adam Wlazel představí svůj projekt Mobilní architektonická kancelář (MAK!). Architekti v jeho rámci navrhují i běžnou architekturu; těžištěm jejich práce jsou však akce ve veřejném prostoru.

Alexey Klyuykov, archiv MAK!
Fotoalbum: 

Těmito intervencemi, do nichž zapojují odborníky z různých oborů a členy místních komunit, se snaží docílit zlepšení konkrétních prostorů. Kromě navrhování těchto proměn je Kateřina s Adamem také často sami realizují. Během těchto akcí, které mají zpravidla i osvětový charakter, také pořádají doprovodný kulturní program – přednášky, diskuse, výstavy, projekce, večeře či workshopy pro děti. 

I další aktivity zakladatelů Mobilní architektonické kanceláře (MAK!) se dotýkají aktuálních možností urbánního života. Plzeňská veřejnost může znát práci Kateřiny a Adama především z Městské plovárny na řece Radbuze. Architekti zde – v úzké spolupráci s týmem Pěstuj prostor – v roce 2014 zásadním způsobem přispěli k oživení dlouho zanedbaného místa. Během dvoutýdenního intenzivního workshopu pomohli koncepčně uchopit historický prostor plovárny a navrhnout do něj desítky kusů nového „místně-specifického“ mobiliáře. Ten také spolu s dobrovolníky z devíti zemí světa (včetně řady Plzeňanů a členů plzeňských spolků a dalších organizací) na místě vyrobili. V přibližných intencích studie MAK! byla rovněž provedena první fáze úprav prostoru budov v areálu někdejšího dopravního depa na kreativní zónu DEPO2015. 

Vstupné na akci je 50,- Kč. Poslední díl cyklu Lidský rozměr architektury se uskuteční ve středu 15. května 2019 od 18 hodin v někdejším bytě manželů Krausových (jednom z Loosových interiérů). Architektka a kurátorka Karolína Plášková představí projekt Drazí architekti…, který se zaměřuje na etický rozměr a sociální a politické přesahy architektury. 

Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.  

Aktualizované informace k dispozici ve facebookové události