Události /

LIDSKÝ ROZMĚR ARCHITEKTURY: jak mohou architekti pomoci v řešení problémů spojených s bezdomovectvím?

Přednáškový cyklus Lidský rozměr architektury pokračuje ve středu 17. dubna 2019 v plzeňské univerzitní kavárně Družba druhým dílem s architektkou Karolínou Kripnerovou. Absolventka a nynější doktorandka pražského ČVUT se dlouhodobě zajímá o sociální přesahy svého oboru. Také proto se před dvěma lety stala zakládající členkou spolku Architekti bez hranic, sdružujícího mladé architektky a architekty se zájmem o veřejný prostor a společenský rozměr architektury.

Pěstuj prostor , 16. 4. 2019

Karolína Kripnerová je přesvědčena, že profese architekta, spoluvytvářejí prostředí pro život člověka i společnosti a významně tak ovlivňující jeho kvalitu, s sebou nese i společenskou zodpovědnost. Ve své přednášce přiblíží teoretické teze, které provazují zdánlivě nepropojitelné oblasti architektury a bezdomovectví, a pokusí se odpovědět na otázku, jakou roli mohou mít architektky a architekti v řešení celospolečenských problémů s bezdomovectvím spojených. Představí také neziskovou organizaci Architekti bez hranic a její projekty pomáhající znevýhodněným lidem, zlepšující zanedbaná místa a posilující mezilidské vztahy. 

Vstupné na akci je 50,- Kč. Další díl cyklu Lidský rozměr architektury se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 od 18 hodin v kulturním centru Papírna Plzeň. V rámci přednášky nazvané MAK! – Mobilní architektonická kancelář představí zástupci stejnojmenného ateliéru svoji práci z posledních let, která má často podobu komunitních intervencí do veřejného prostoru. 

Cyklus připravuje spolek Pěstuj prostor za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury. Chce jím podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města.  

Aktualizované informace k dispozici ve facebookové události na adrese: bit.ly/lidskyrozmer2 

Ing. arch. Karolína Kripnerová ukončila studium FA ČVUT v roce 2015 s diplomním projektem Azylový dům pro matky s dětmi. Absolvovala roční pobyt na RWTH Aachen, kde studovala v ateliéru Mirko Bauma, a několik studijních a pracovních stáží, například u SchnetzerPils ve Vídni. Byla členkou týmu ČVUT v soutěži Solar Decathlon. Věnuje se tématu bezdomovectví a architektury, a to jak v doktorském studiu, tak ve volném čase. V roce 2017 založila spolu s Ing. arch. Vojtěchem Sigmundem neziskovou organizaci Architekti bez hranic, sdružující mladé architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor a sociální přesahy architektury. Spolek se věnuje jak teoretické činnosti, kdy publikuje a organizuje například přednáškový cyklus Hranice architektury; ale také praktické činnosti. Mezi nejvýznamnější realizace spolku patří Orientační systém v podchodech na Vltavské. 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři