Cena Petra Parléře 2012 - 1. kolo - Valašské Klobouky s usměrněnou dopravou

Středa, 6. Březen 2013 - 16:25
| Napsal:

Soutěžní projekt týmu Martina Königa, jehož řešení přináší novou organizaci dopravy, se do finále neprobojoval hlavně proto, že podle poroty zůstal v rovině abstraktních schémat.

Fotoalbum: 

Umístění v soutěži

první kolo
Návrh č. 3
Téma: Valašské Klobouky
Autoři: Ing. Martin König, Ján Augustín, Monika Doubková, Lýdia Šušlíková, Iveta Horáková

Autorská zpráva

Náměstí ve Valašských Kloboucích svým velkorysým založením odkazuje na zlaté časy kdysi prosperujícího městečka s výnosnými trhy. Dnes z původně krásného prostoru zůslaly jen trosky. První fází proto bylo vyčištění a překrytí kobercem dlažby. Náměslí jako živé centrum a lělo města se harmonicky doplňuje s duchovním a pokojným prostorem kostela. Dětské hřiště jako důležité ovšem svou podstatou odlišné místo bylo umístěné do těsného sousedství náměstí za budovu Klobučana.

Doprava byla usměrněna tak, aby v co nejmenší míře snižovala kvalitu náměstí a naopak působila jako oživující prvek. Dominanty zůslávají nezměněné. Byly jen doplněné o prvky podporující městaký život, možnost oddechu a radost ze života mezi lidmi. Náměstí jako skulečné centrum městečka má sílu přilákat nejen domácí obyvatele, ale i turisty a tím se stát centrem dalšího rozvoje města a celého regionu.

Hodnocení poroty

Návrh náměstí vychází z nové organizace dopravy - ruší se diagonální průjezd náměstím a autobusové zastávky jsou nově umístěny podél jihovýchodní strany mezi mariánský sloup a špalíček. Pro automobily je náměstí průjezdné i podél ostatních stran. Prostor náměstí se tím uvolňuje pro běžné denní i mimořádné aktivity - pěší chůze a procházky, odpočinek, setkávání a společenské akce, trhy atd.

Tento přístup porota ocenila včetně toho, že na náměstí zůstává potřebná automobilová doprava i část parkovacích stání. Ponechání autobusových zastávek přináší do náměstí stálý zdroj návštěvníků. Schematická a málo zřetelná grafika návrhu neumožňuje dostatečně posoudit kvalitu představy o podrobnostech návrhu a příklady použitého mobiliáře nejsou pro venkovský charakter místa přesvědčivé. Návrh zůstal v rovině abstraktních schémat. Vizualizace sice atmosféru místa zobrazují, není ale jasné, jakými architektonickými prostředky jí bylo dosaženo.

Celkové výsledky Ceny Petra Parléře 2012