Cyklomost svobody - ze Slovenska do Rakouska na jedno šlápnutí

Čtvrtek, 6. Březen 2014 - 0:00
| Napsal:

Dlouho očekávaná mezinárodní stavba byla nominována na hlavní cenu ve slovenské soutěži Stavba roku 2013. Hlavní titul si stavba neodnesla, získala však Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR.

Milan Beláček, Igor Ščipák - Cyklomost svobody - foto © Milan Beláček
Fotoalbum: 
Milan Beláček, Igor Ščipák - Cyklomost svobody - foto © Milan Beláček
Milan Beláček, Igor Ščipák - Cyklomost svobody - foto © Milan Beláček
Milan Beláček, Igor Ščipák - Cyklomost svobody - foto © Milan Beláček

Popis stavebného diela

Cyklomost slobody je dlho očakávanou medzinárodnou stavbou, realizovanou v chránenom území NATURA 2000, ponad hraničný neregulovaný tok rieky Moravy, na mieste pôvodného barokového mosta spájajúceho Schlosshof na rakúskej strane a Devínsku Novú Ves na slovenskej strane až do roku 1945. Splnil náročné požiadavky na inovatívne, efektívne a harmonické architektonické riešenie. Niveleta nad riekou rešpektuje dodržanie gabaritu pre plavbu lodí, prísne rakúske environmentálne požiadavky na návrh stavby a jej realizáciu v chránenom území na trase pôvodného barokového mosta.

Architektonické a konštrukčné riešenie

Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi tvorí extrémne náročná doposiaľ neoverená oceľová konštrukcia z hľadiska konštrukčného a stavebnotechnického riešenia inžinierskej stavby cyklomosta.

Premosťuje rieku Moravu, tvoriacu štátnu hranicu medzi Slovenskom a Rakúskom a spája ju s rakúskym Schlosshofom.

Bol finančne podporený zo zdrojov EÚ – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. A dokázali to slovenskí odborníci na extrémne náročnom území v medzinárodnej konkurencii.

Architektonické riešenie je výsledkom hľadania efektívneho tvaru, bio-dizajnu a symetrickej úspornej konštrukcie s veľkým rozponom nad riekou a malým nad inundáciou, ktorý svojím tvarom umožňuje plavbu lodí a zároveň na vrchole oblúka ponúka pohľad na krásnu prírodnú panorámu, autentickú živú prírodu a pocit antigravitácie nad úrovňou nosnej konštrukcie. Tvar a umiestnenie stavby hľadá vnútornú pevnosť tvaru a aj vonkajšiu harmóniu geometrie mosta s akcentom nad riekou vo vzácnom prírodnom rámci. Vytvára promenádu vedenú v úrovni korún stromov lužného lesa, ktorého charakter sa mení podľa ročných období nad úrovňou storočnej vody. V často zaplavovanej nive rieky, ktorá poskytuje svojim odrazom na hladine, monumentálnosť subtílnej lineárnej nosnej konštrukcií. V rieke sú betónové spodné časti opôr tak, aby nebola oceľ vystavená vode a ľadochodom. Cyklomost premosťuje rieku Moravu tvoriacu štátnu hranicu medzi Slovenskom a Rakúskom, priečnu cyklotrasu, slepé rameno potoka Stará mláka, zvyšky starého mosta a bunker hraničného opevnenia z II. sv. vojny. Je postavený v pôvodnej trase barokového mosta, ktorý na brehu pozostával z klenbových mostov, nad hlavným tokom rieky nízky vodný drevený, ktorého časť v dĺžke 108,3 m (5 pôvodných klenbových mostov a časť pôvodnej hrádze) bola na rakúskej strane rakúskym partnerom v rámci projektu Cyklomost obnovená.

Materiálové riešenie

Spodné časti opôr sú betónové tak, aby nebola oceľ vystavená vode a ľadochodom. Je postavený v pôvodnej trase barokového mosta, ktorý na brehu pozostával z klenbových mostov, nad hlavným tokom rieky z nízkovodného dreveného mosta, ktorého časť v dĺžke 108,3 m bola na rakúskej strane rakúskym partnerom v rámci projektu Cyklomost obnovená.

Oceľová konštrukcia cyklomosta premosťuje celkom 525 m. Z toho 105 m je 4-polová konštrukcia na rakúskej strane, nasleduje hlavné mostné pole s dĺžkou 180 m tvorené 3-polovou zavesenou konštrukciou s dvoma dvojicami pylónov vymedzujúcimi 120 m najdlhšie pole lávky, zavesené na 4 závesoch a podopreté stromovou podperou v úrovni pylónov.

Vonkajšie polia hlavného premostenia dlhé 30 m, staticky spojené, nadväzujú na hlavné pole a na vonkajších koncoch sú uložené na spoločnú podperu s estakádou v tvare V. Na hlavné premostenie, nadväzuje 8-polová estakáda s celkovou dĺžkou 240 m. Oceľovú konštrukciu mostného objektu hornej stavby tvoria tri časti – trojboký priehradový zavesený 3-poľový trám nad tokom rieky, inundačný most nad pevninou (SK) a inundačný most nad pevninou (A). Na oboch brehoch rieky Moravy, sú portály z mohutných votknutých pylónov a kĺbovo pripojenou priečlou. Most má 5 dilatačných celkov.

Technologické riešenie

Zaujímavé je technologické riešenie premostenia, subtílna, oceľová, neobvyklá konštrukcia, doteraz neoverená, s veľkým rozponom, náročná na výrobu aj montáž v chránenom území a na kompenzáciu kmitov. Stavebno-technicky a technologicky bolo zvolené efektívne zakladanie na injektovaných mikropiló- tach. Nasadenie ľahkých vrtných súprav pre vŕtanie mikropilót vylúčilo problém prístupu pre nasadenie ťažkých pilótovacích súprav na realizáciu veľkopriemerových pilót, ako aj budovanie veľkých stavebných jám pre ich pohyb počas vrtných prác. Pri prvých návrhoch premostenia bola overovaná drevená konštrukcia. Stavba vznikla na základe veľkého množstva spracovaných a overovaných variantov, výpočtov, analýz, veľkej obetavosti a nasadenia jednotlivých tvorcov.

Převzato z partnerského časopisu EUROSTAV.

Klíčová slova: