Dům jako modulární skládačka

Čtvrtek, 29. Leden 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Rodinný dům v Chile je charakterizován členitou hmotou, která spolu s velkorysým zasklením a atraktivním dřevěným obkladem vytváří výjimečné prostředí k bydlení.

Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Fotoalbum: 
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - foto © Aryeh Kornfeld
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - půdorys
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - řez
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - pohledy
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - pohledy
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - axonometrie
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - axonometrie
Ian Hsü, Gabriel Rudolphy (HSU•RUDOLPHY Studio), SIP M3 House - schéma
Katalogový list: 
Autor Ian Hsü, Gabriel Rudolphy
Ateliér HSU•RUDOLPHY Studio
Světadíl Amerika
Země Chile
Město Santiago de Chile
Ulice, číslo Colina
Suma 140 000.00
Měna USD
Datum realizace 2014
Zastavěná plocha 155.00m2
Plocha pozemku 1 300.00m2

Cíl

Cílem projektu bylo postavit ve velmi omezeném časovém rámci a s velmi omezeným rozpočtem dům o ploše 155 m2. Na základě těchto vstupních požadavků jsme se rozhodli využít osvědčený konstrukční systém a zjednodušenou paletu použitých povrchů. Konstrukce, kterou jsme navrhli, je kompletně založená na strukturovaných izolačních panelech (SIP) osazených na nosné prostorové konstrukční síti, která jen minimálně zasahuje do okolního terénu.

Modulace a systém

Navrhli jsme několik různých trojrozměrných modulů, které se skládaly z podlahových, stěnových a střešních panelů. Moduly byly navrženy ve dvou odlišných šířkách a výškách a jejich vzájemným seskupením vznikly jednotlivé místnosti domu.

Princip konstrukce domu

Hlavní společný prostor byl situován do středu stavby a ostatní místnosti po obvodu. To nám umožnilo soustředit nosné zdi po obvodu domu a středový společenský prostor tak zůstal bez jakékoliv konstrukce.

Celý soubor představují ve čtyři paralelní křídla tvořená souborem několika modulů. Dvě sestavy jsou tvořené moduly o šířce 244 cm tak, což odpovídá velikosti vedlejších prostor, a dvě sestavy jsou zkonstruované z modulů o šířce 488 cm, která koresponduje s představou velikosti hlavního společenského prostoru.

Spojili jsme moduly různých výšek a šířek, čímž se nám podařilo dosáhnout větší světlé výšky místností a tím i větších objemů vzduchu ve všech prostorách domu, aniž bychom byli nuceni zvětšovat zastavěnou plochu. Střecha s proměnnou výškou, která tak vznikla, dala vzniknout otvorům, jimiž dovnitř proniká světlo. Tyto otvory jsou ve většině místností orientovány k severu.

Tento základní princip nás inspiroval k tomu, abychom dům nazvali „SIP M3“. Označení SIP je odvozeno od použitých strukturovaných izolačních panelů a M od krychlového tvaru jednotlivých modulů tedy symbol pro metry krychlové.

Článek vznikl za podpory společnosti KOMA MODULAR s. r. o.