Funkcionalistickému pavilonu v Lounech navrátil Ondřej Tuček původní noblesu třicátých let

Úterý, 25. Září 2018 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Funkcionalistický Pavilon A ze 30. let prošel v rámci celkové obnovy lounského výstaviště kompletní rekonstrukcí. Podle návrhu architekta Ondřeje Tučka se z opomíjeného prostoru, který výstaviště dlouho využívalo pouze jako skladiště, znovu stala elegantní stavba určená společenskému dění. Architekt přistoupil k památkově chráněné stavbě s respektem k její původní podobě - nechal tak odstranit nejrůznější dostavby, aby pavilon opět získal svou někdejší tvář.

Rekonstrukce pavilonu A na výstavišti v Lounech, Ondřej Tuček © Viktor Tuček/ PHOTON
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Ondřej Tuček
Spolupracovníci Jana Kusbachová
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Louny
Ulice, číslo Masarykovy sady, 1470
PSČ 44001
Datum projektu 2016
Datum realizace 2018
Zastavěná plocha 530.00m2

Pavilon A byl postaven roku 1931 v rámci nově založeného lounského výstaviště a byl uveden do provozu prezidentem T. G. Masarykem. Jeho autory byli lounský inženýr Oldřich Polák a pražský inženýr a stavitel betonových konstrukcí Karel Skorkovský (mimo jiné stavěl pražský Veletržní palác a palác Adria či Libeňský most). V případě pavilonu A se jedná o dobře dochovaný příklad moderní architektury mladého sebevědomého státu a zároveň ukázku stavitelského umění za použití subtilní monolitické konstrukce až antických proporcí.

Jde o kompozici třech hmot, řazených za sebe – přízemní otevřenou vstupní arkádu, tvořenou sloupořadím o 9 čtvercových polích, dále dvojpodlažní vstupní travé s vestibulem, schodištěm a zázemím a nakonec hlavní víceúčelový sál přes dvě podlaží na půdorysu protáhlé podkovy s ochozem. Celá stavba je založena na soklu, vyvýšeném o 1,2 metru nad úroveň okolního parku, což ji doposud vždy ochránilo před rozvodněnou Ohří, v jejímž meandru výstaviště leží. Před hlavním průčelím je díky tomu k dispozici velkorysá terasa, tvořící podnož budovy.

V průběhu let prošel pavilon dílčími stavebními úpravami – horní část foyer byla rozpříčkována na kanceláře, bylo zazděno velkorysé okno v hlavním průčelí a k zadní apsidě sálu byla přistavěna trafostanice. Kulturní památkou byl pavilon vyhlášen roku 1996. V posledních letech fungoval pro svůj původní účel spíše příležitostně, jinak sloužil jako sklad a zázemí pro správu výstaviště a byl tak trochu zapomenut.

V rámci celkové obnovy výstaviště město Louny rozhodlo také o celkové rekonstrukci pavilonu A. Zadáním byla jeho celková modernizace, výměna dožilých povrchů a instalací, instalace výtahu, zajištění lepších akustických parametrů pro pořádání společenských a kulturních akcí a především umístění kavárny pro zajištění trvalého provozu.

Principem návrhu bylo zejména posílení a obnovení původních kvalit budovy – proto byly odstraněny všechny nepůvodní dostavby a konstrukce. Namísto nich bylo obnoveno původní panoramatické okno do kavárny, nově umožňující přístup na terasu nad vstupní arkádou s nově instalovaným zábradlím, instalován nový výtah a kompletně přebudována dispozice zázemí návštěvníků v přízemí a kavárny v patře. Veškeré vnitřní i vnější povrchy byly obnoveny a byly vyměněny veškeré výplně otvorů za repliky původních. Na část stropů byly namontovány podhledové desky pro zlepšení doby dozvuku, ze stejného důvodu byla celá zadní stěna sálu obložena akustickou sendvičovou předstěnou s dřevěnými latěmi. Vnitřní instalace byly kompletně vyměněny.

Kavárna v patře je nově srdcem domu, s terasou, nabízející výhled do celého parku. Pro případy kulturních a společenských akcí je ale vybaven i hlavní sál, pro který byly vyrobeny na míru mobilní prvky mobiliáře jako šatní a cateringové pulty a také pojízdné paravány pro příležitostné členění prostoru a zároveň pro instalaci výstav.

Velký důraz jsme v návrhu kladli na nový systém umělého osvětlení. Sál je proto vybaven systémem kulových svítidel dvou velikostí, rozdělených do 5 samostatně ovládaných okruhů včetně stmívání. Obě venkovní terasy jsou osazeny zemními svítidly, dotvářejícími atmosféru po setmění.