Galerie Kapka

Pátek, 25. Listopad 2011 - 1:00
| Napsal:

Ocenění Žlutá karta si vysloužil futuristický návrh dvoupodlažní galerie ve tvaru kapky.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Saleh Salem Omar
Ateliér Katedra architektury FSv ČVUT v Praze
Škola FSv ČVUT v Praze
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha
Datum projektu 2011
Užitná plocha 429.00m2
Zastavěná plocha 286.00m2

Základní údaje

Poloha: Parukářka, Praha 3
Po!et podlaží: 2
Půdorysné rozměry: 17 x 23 m
Konstrukční systém: kombinovaný (ocel + žb)
Zastavěná plocha: 286 m2
Podlahová plocha: 429 m2
Obestavěný prostor: 2031 m3

Architektonické řešení

Tvar budovy vychází z tvaru kapky, která stéká po svahu, doplněná tubusem. Kapka tvoří dominantu parku a zároveň se může zdát jako překážka, a proto prochází kapkou tubus, který tvoří spojnici mezi horní a spodní částí parku.

Dispoziční řešení

Stavba bude sloužit převážně jako galerie. Bude určena pro krátkodobé výstavy fotografií, obrazů a dalších menších objektů. Dispozice vychází z jednoduchého programu stavby. Vstup je umístěn ve spodní části tubusu. Dominantou interiéru je hala s recepcí, ve které se nachází schodiště, vstupy do hygienických zařízení a zaměstnanecké části. Z chodby zaměstnanecké části se dostaneme do kanceláře, wc pro zaměstnance, technické místnosti a skladu.

Konstrukční řešení

Podzemní část stavby a tubus je tvořen železobetonovou konstrukcí. Konstrukce fasády je z ocelové samonosné konstrukce, vycházející z trojúhelníkové sítě.

Materiálové řešení

Fasáda je tvořena šedými trojúhelníkovými deskami na bázi skla. Obklad tubusu je také ze skleněných desek, ale červených. Interiér je řešen jednoduše v barvách šedi, příčky bílé, dveře černé, litá betonová podlaha a světle šedá polopropustná membrána jako vnitřní opláštění.

Vztah k okolí

Galerie se nachází v centru parku a stává se tak i díky svému dynamickému řešení jeho dominantou.

Ocenění "Žlutá karta" udělují odborníci katedry architektury vynikajícím studentským projektům, zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová tvorba a projektům předloženým jako bakalářské a diplomní práce.