Hospodářský dvůr jednadvacátého století

Pondělí, 25. Červenec 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Kroměříž a jeho velkolepé zahrady, kterým vévodí zdejší zámek – to je jeden z dvanácti českých zápisů v seznamu UNESCO. A v jedné ze zahrad, Podzámecké, na dohled právě od zámku, ještě donedávna stálo několik objektů ze 70. let minulého století. To současné, jednadvacáté, však přineslo změnu – kompaktní hospodářský areál o třech budovách, jehož autory jsou Architekti DRNH.

Architekti DRNH, NCZK, Zahradnictví, Podzámecká zahrada v Kroměříži – foto © Tomáš Malý
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Antonín Novák, Petr Valenta, Eduard Štěrbák
Ateliér Architekti DRNH
Spolupracovníci Radek Štefka, Marie Veselá, Martin Daněk, Radomír Veselý, Zdeněk Sendler, Radka Táborová
Stavebník Národní památkový ústav
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Kroměříž
Ulice, číslo Sněmovní nám. 1/2
PSČ 737 01
Suma 20 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2010
Datum realizace 2012
Zastavěná plocha 803.00m2
Poznámka

Foto © Tomáš Malý

Supervize a generel obnovy: TRANSAT ARCHITEKTI / Petr Všetečka, Robert Václavík

Výstavba nového provozního a skladovacího zázemí zahrady nahrazuje původní staticky narušené objekty, plocha vzniklá prostorovou redukcí zahradnického provozu je přičleněna k návštěvnické části zahrady.

Jedná o současnou interpretaci tématu hospodářského dvora, jako reakce na roztříštěnost přilehlé zástavby se jevilo žádoucí vystavět jednoduchý celistvý areál přiměřeného měřítka způsobem, který je pro celkovou atmosféru zámeckého areálu akceptovatelný. V souladu s daným půdorysným konceptem zadání byla zvolena kompozice tří jednoduchých staveb obklopujících centrální dvůr a umístěných ve směrech odpovídajících postupně rostlému „měkkému“ charakteru místa. Jednotlivé stavby svým provedením detailů přiznávají dobu vzniku, současně ale jejich archaický tvar a lapidární konstrukce vytváří atmosféru hospodářských staveb dob minulých. Na západní straně je umístěn objekt skladů, naproti leží objekt pro garážování zahradní techniky a uprostřed kompozice se nachází budova zázemí zaměstnanců.

Při volbě modřínového dřeva jako hlavního materiálu fasád bylo zohledněno přirozené stárnutí materiálu, konečným stavem je zoxidovaná a vypršená textura dřeva, objekty se tak stanou organickou součástí staré zámecké zahrady. Myšlenka prorůstání nového a starého se realizuje v rámci areálu prostřednictvím využití starých litinových lamp a původní kamenné dlažby přímo v kontaktu s novostavbami.

Objekty jsou navrženy jako lehké zateplené (objekt zázemí zaměstnanců) a nezateplené dřevostavby (garáže a sklady), konstrukční systém všech tří staveb vychází ze základního modulu plných vazeb 3,3 metru, tento rozměr je dále členěn na třetiny a zdůrazněn šikmými prvky v čelních fasádách přízemních objektů. Přiznané nosné části jsou navrženy a provedeny jako klasická tesařská krovová konstrukce krovu s čepovanými a šroubovanými spoji, v zateplené dvoupodlažní části je použita rámová konstrukce zavětrovaná plošnými obklady. Založení objektů je navrženo na betonových pasech; část objektů je založena na pilotách, poněvadž po nimi procházejí velkoprůměrové kanalizační sběrače.