Jak se zhostit projektu na místě, které stále žije vzpomínkami na stržené budovy?

Středa, 6. Září 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: RIBA Awards

Místo, ve kterém se nachází biomasa Blackburn Meadows, by byla výzvou pro každý architektonický ateliér. Hlavně kvůli původním opodál stojícím věžím Tinsley, které dříve přecházely přes dvoupatrový viadukt u Sheffieldu. Tyto dvě věže, které zde stály od roku 1921 až do roku 2008, se staly všeobecně známou industriální památkou tohoto místa.

Biomasa Blackburn Meadows, BDP © Paul Karalius
Fotoalbum: 
Katalogový list: 

Po jejich demolici, proti které se ozývalo mnoho odporu, měla elektrárna E.ON Biomass povoleno zahájit svůj dlouho očekávaný projekt. Nyní je symbolem dlouho udržitelného vývoje, spolehlivosti a moderní industriální revoluce. Tým, který design projektu navrhoval, popisoval celý objekt následovně: „Cílem je znázornit dlouho udržitelnou produkci energie, která na tomto místě vzniká.

Je těžké vnímat místo znovu, objevit zde něco jiného a nepřipomínat naším projektem zdemolované dvě věže Tinsley, ale elektrárnu je třeba vnímat jako známku dalšího vývoje města.“ Rčení „forma následuje funkci“ je všeobecně známou frází, která je klíčem modernismu a možná i současným obrovským, až tajemným objektům, kde se architektura prostoru odvíjí od jeho funkce.

Projekt na výstavbu tohoto objektu také poskytuje vzdělávací benefity místní komenutě, stejně jako roční dotace na podporu místních akcí a projektů. Jde o skutečně dlouhodobě udržitelný projekt, který oslavuje přítomnost i budoucnost Sheffieldu ve 21. století.