Káva pod Nitranským hradem

Úterý, 26. Září 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Slovrnská Cena za architekturu - CEZAAR 2017

Objekt restaurace a dřevěné terasy nad ním vstupuje do prostoru Národní kulturní památky – Nitranského hradu – tak významným způsobem, že je nominován hned ve dvou kategoriích Ceny Slovenské komory architektů (Občanské a průmyslové budovy a Exteriér).

Castellum Cafe, Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková, Foto: © Dano Veselský, Martin Dulík, František Rišiaň
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Dulík, Marek Šumichrast, Lívia Dulíková
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Nitra
Ulice, číslo Námestie Jána Pavla II. 10,
Datum projektu 2015
Datum realizace 2017
Užitná plocha 266.00m2
Zastavěná plocha 256.00m2
Plocha pozemku 4 816.00m2
Materiál

Peripetie a těžkosti projektu

Hradní komplex v Nitře si už dlouhá léta žádal svoji obnovu. Římskokatolické biskupství v Nitře se tedy rozhodlo vypsat vyzvanou architektonickou soutěž. Projekt koordinovalo technické oddělení biskupského úřadu a hlavní ekonom. Na realizaci se finančně podílely Norské fondy.

V rámci soutěže se celá oblast řešila komplexně, realizace se ale rozdělila do několika etap. Jednou z nich je Castelum Cafe, které zastává funkci restaurace, vyhlídkové terasy a toalet. Součástí projektu bylo i řešení zpřístupnění a prezentace historických hradeb nalezených při archeologickém průzkumu pod budoucím objektem, oprava spodní části hradby, obnova zeleně, návrh pěších tras na východním svahu hradního kopce a úprava prostoru bývalého parkoviště před vstupní branou.

Řešení z per architektů XXX není standartním přístupem k památkově cennému prostoru. Architekti nenapodobují historické objekty, nenavrhli objekt ze zrcadel, ve kterých by se odrážela historická budova a ani nepřešli do extrému sebevědomě arogantní stavby, která by se snažila hradu konkurovat. Podařilo se jim najít dialog. Historické architektuře ta nová nepřekáží, a přestože je kontextuální a pokorná, neskrývá se.

Tvůrci však připouštějí, je přípravy projektu byly velice náročné. Místo je dobře pozorovatelné, diskuze byly těžké a muselo se přistoupit i k několika kompromisům. Ty přicházely především z památkové péče. Architekti se jejím požadavkům snažili vyhovět, zároveň ale nechtěli narušit celistvost a myšlenku původního konceptu. Na rozdíl od debaty s investorem, kde panovala shoda, bylo jednání s památkáři velice obtížné.

Architektonické řešení

Objekt restaurace je zapuštěn do východního svahu kopce, viditelnou se tak stává pouze transparentní fasáda restaurace a střešní terasa. Ta rozšiřuje dlážděný prostor před vstupem do hradu. Její posunutí směrem ze svahu umožnilo sledovat nejen střechy slovenské Nitry, ale obdivovat i nevšední výhled na samotný hrad.

O patro níž, ke vchodu do restaurace, se návštěvník dostane betonovými schody. Prosklená fasáda nijak nebrání výhledu na město z interiéru. Nosné konstrukce monolitických stěn a stropu jsou přiznané. Střešní část přesahuje a pomáhá interiér zastínit, zároveň však zprostředkovává krytý prostor pro venkovní sezení. Zajímavé je propojení interiéru restaurace se střešní terasou. Ve dne pouštějí světlíky z laviček světlo dovnitř, v noci proudí nahoru a dřevěná terasa je jimi přisvětlovaná.

Na těžké zadání v náročném prostředí se tři tvůrci snažili najít odpověď v jednoduchém a srozumitelném jazyce. Dnes se ukazuje, že mu lidé rozumí, do Castelum Cafe a přilehlého parku nechodí jen turisté, ale i místní se sem pravidelně vrací.