Molnár-Peráček navrhli dřevěný rodinný dům v sousedství lužního lesa

Čtvrtek, 25. Říjen 2018 - 0:16
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Rodinný dům „Pod Dubem“ je jednou ze staveb komplexu obytných domů, který ateliér Molnár – Peráček navrhl pro bratislavskou část Rusovce. Záměrem projektu je splynutí domů s okolní přírodou lužního lesa, veškeré domy jsou proto řešeny jako dřevostavby z CLT panelů. 

Dom pod dubom, Molnár-Peráček © Ľubomír Peráček
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Ľubomír Peráček, ml.
Ateliér Atelier Molnár - Peráček s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Bratislava - Rusovce
Suma 150 000.00
Měna EUR
Datum projektu 2012
Datum realizace 2014
Užitná plocha 100.00m2
Zastavěná plocha 55.00m2
Plocha pozemku 210.00m2

Východiskom konceptu domu bolo čarovné prostredie chráneného lužného lesa, ktorý sa vylieva až na riešenú parcelu. Ďalším dôležitým vstupom bol fakt, že dom je súčasťou väčšieho projektu, konkrétne 6 rodinných domov v uzavretom areály, ktorý vznikal naraz v našom ateliéri. Jednotná filozofia spoločného projektu od začiatku určila, že stavby budú realizované z CLT panelov. Mikrourbanizmus ustúpil existujúcim stromom, čím vznikla nezvyčajná parcelácia s kľukatou cestou uprostred. Použitý CLT drevený masívny systém je do maximálnej mieri efektívne využitý a priznaný v interiéri bez akejkoľvek povrchovej úpravy. Zachovanie nádherných stromov na pozemku sa stalo základným mottom celého konceptu.

Dom je navrhovaný ako 4-izbový, statická doprava je riešená prístreškom pre 1 auto doplneným o 1-2 parkovacie státia umiestnené voľne na teréne na riešenej parcele

Hmotové riešenie samotného domu na malom pozemku s nízkou zastavanosťou bolo od začiatku predurčené na kompaktné riešenie na minimálnej zastavanej ploche len 55 m2. Dom je riešený ako kompaktný hranol s rozmermi 4,9x9,5 m, z ktorého vystupuje dvojramenné schodisko ponechané v priznanom CLT, bez povrchovej úpravy. Kompaktný objem domu uzatvára drevená terasa s prekrytím orientovaná do lužného lesa. Obytná hala je orientovaná na tri svetové strany, najväčšia zasklená stena je orientovaná, trochu paradoxne, na sever z dôvodu polohy hlavnej dominanty pozemku a to krásneho asymetrického dubu, ktorý vyrastá zo spoločnej záhrady dvoch domov. Sklenú stenu nie je nutné tieniť a po celý rok poskytuje veľmi príjemné difúzne svetlo.

Prvé nadzemné podlažie obsahuje prechodný šatník, práčovňu s WC, sklad a obytnú halu, ktorá dvojkrídlovými dverami nadväzuje na krytú terasu. Druhé nadzemné podlažie obsahuje kúpeľňu, 2 detské izby, spálňu a pracovný kút na chodbe pri otvorenom schodisku. Spálňa jedna z izieb susedí so strešnou terasou. Druhá detská izba je orientovaná na západ a pre pohodlnejšie vetranie nadväzuje na okenné krídlo malý balkón, ktorý je akcentom západnej fasády domu. Čiastočné presklenie prístrešku auta prepúšťa dopoludňajšie slnko do interiéru domu cez celosklené číre vstupné dvere. Pozadie prístrešku dopĺňa exteriérový skladovací priestor.

Stavebno-technické riešenie

Objekt rodinného domu je zakladaný na základovej doske z armovaného betónu, ktorá je uložená na zhutnenom násype z penového skla hr. 300 mm. Zvislé konštrukcie sú tvorené z lepených drevených panelov z masívneho dreva CLT o hrúbke 100 mm, kotvených uhoľníkmi do základovej dosky. Horizontálne konštrukcie stropov sú tvorené z dreveného lepeného masívu typu BSH (HNT) o hrúbke 160 mm. Dom je zastrešený dvojplášťovou celoprevetrávanou strechou.

Obvodový plášť objektu obsahuje z vonkajšej strany vrstvu minerálnej/kamennej vlny hr. 240mm. Základy priľahlé k zemine ako aj pás obv. stien pri teréne široký 300 mm sú zateplené z vonkajšej strany doskami z extrudovaného polystyrénu hr. 180 mm. Strešný plášť je zateplený izoláciou z fúkanej celulózy hrúbky 450 mm. Základová doska je zo spodnej strany zateplená o hrúbke 300 mm penovým sklom + 100 mm podlahového eps v podlahe na teréne. V skladbe podláh miestností poschodia je použitá izolácia z minerálnej vlny hr. 30 mm ako izolácia proti kročajovému hluku a 50 mm doplnkový podlahový eps pre podlahové vykurovanie.

Okenné konštrukcie a zasklené steny sú navrhnuté z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom a s izolačným trojsklom, okná sú kotvené ako predsadené do tepelnej izolácie v drevených špaletách. Obvodový plášť objektu je realizovaný ako prevetrávaná difúzne otvorená stena s obkladom na drevenom rošte (drevený masív z červeného smreku kombinovaný s nehorľavými fasádnymi cementovláknitými doskami CEMBRIT express dark grey).

Vnútorné steny sú len čiastočne obložené sádrokartónom kotveným priamo do drevených stien s bielou povrchovou finálnou úpravou. Zvyšok stien je ponechaných ako priznaných CLT panelov z masívneho smreku, rovnako aj stropy sú priznané v drevenom masíve. V hygienických zariadeniach sú realizované veľkoplošné gresové obklady stien. V dome sú použité veľkoplošné gres-podlahové dlažby, na 2.np je použitá drevená podlaha z jaseňa natural.

Technické vybavenie a energetická náročnosť objektu

Vykurovanie, prípravu teplej vody a chladenie objektu zabezpečuje tepelné čerpadlo vzduch-voda zn. Daikin Altherma v kombinácií s nízkoteplotným podlahovým sálavým vodným vykurovaním a chladením. Obytné miestnosti sú vybavené lokálnymi rekuperačnými jednotkami. Dom je vybavený centrálnym vysávačom a studňou na prevádzku WC, prania a závlahy pozemku.

Veľmi nízka energetická potreba domu na vykurovanie radí dom do kategórie nízkoenergetických domov vysokého konštrukčného štandardu vďaka prevetrávanej fasáde a streche domu s vysokým tepelným odporom. Ročná spotreba energie domu pre vykurovanie prípravu teplej vody a chladenie je 3000 kWh (v prepočte cca 450 eur).