Na břehu Labe navrhl ateliér AIR víkendovou chatu připomínající loď

Pondělí, 8. Červenec 2019 - 0:20
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Solitérní rodinné domy a víkendové chaty nacházející se v oblíbené rekreační okrajové části Ústí nad Labem doplnila nová stavba, která svou podobou výrazně evokuje formu lodi. Architekti z ateliéru AIR pro návrh chaty využili zděného suterénu stávajícího objektu, který byl ovšem ve špatném technickém stavu. Zatímco jedna strana chaty se pomocí velkých prosklených ploch maximálně otevírá do zahrady směrem k Labi, druhou pak od hluku nedaleké železnice izoluje masivní stěna.

Víkendová chata Brná, Air ateliér © Jiří Hurt
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér Air ateliér
Subdodavatel
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Ústí nad Labem - Brná
Datum projektu 2016
Datum realizace 2018
Užitná plocha 72.00m2
Zastavěná plocha 45.00m2

Brná je částí obce Ústí nad Labem. Prostor údolí mezi vysokými kopci, kterým protéká řeka Labe, umožňuje výstavbu podél břehu, nebo ve strmých svazích. Naše parcela se nachází přímo na břehu, mezi řekou a souběžně vedoucí železnicí. Lokalita je zastavěna izolovanými domy a chatami v zeleni. Přáním investora bylo navrhnout na půdorysu stávající chaty nový dům, který umožní rekreaci rodiny od jara do podzimu. 

Na základě rozboru řešeného území byla nad stávajícím vyvýšeným suterénem vystavěna nová konstrukce chaty. Velkými okny je propojena s krajinou okolo řeky a naopak masivní zděnou stěnou odcloněna od hluku železnice. Celý objekt sjednocuje dřevěná lehká střecha nad přízemní částí chaty, s velkými přesahy nad venkovními schodišti a okny. Střecha dále přechází nad terasu a svou konstrukcí tak propojuje interiér s exteriérem. 

Nad půdorysem obytné části je navrženo spací patro se dvěma malými kajutami. Hmota patra byla volena tak, aby celkově nepůsobila mohutně a elegantně doplnila přízemní lehkou část.