Nevyužívanou uhelnu vysokoškolského areálu v Dejvicích proměnilo studio ov-a na studentský prostor

Čtvrtek, 19. Září 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Ateliér ov-a zrekonstruoval více než třicet let nevyužívanou uhelnu stojící na dvoře Vysoké školy chemicko-technologické v pražských Dejvicích. Objekt z 30. let 20. století skrytý uprostřed Englova bloku vysokých škol má atmosféru románů Julese Verna. Místo uhlí se však dnes na šikmé výsypce přeměněné ve stupňovité hlediště pohybují studenti. Zrekonstruovaný prostor má iniciovat přednášky, setkávání a další neformální aktivity školy.

Změna využití prostoru uhelny VŠCHT, ov-a © Václav Novák
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
Ateliér ov-a
Spolupracovníci Romana Bedrunková
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 6 - Dejvice
Ulice, číslo Technická, 5
PSČ 16000
Datum projektu 2015
Datum realizace 2019
Užitná plocha 222.00m2
Zastavěná plocha 225.00m2
Poznámka

Hlavní inženýři projektu: Stavaři, s.r.o.

Vysoká škola VŠCHT se na nás obrátila s myšlenkou využít nějakým novým způsobem dvorní objekt uhelny, v jednom z vnitrobloků budovy A od Antonína Engla z let 1936. Uhelna postavená jako jednoduchá průmyslová stavba sloužila pro zásobování sousední kotelny až do roku 1985 tedy krásných 50 let. Byla složená z dvojice sil se šikmým dnem, horní zásobovací chodbou a spodní odebírací chodbou odkud se uhlí v kovových vozících na kolejnicích vozilo ke kotlům. Střední věž nad chodbou původně nesla cisternu s vodou pro provoz kotelny. 

Po roce 1985 se objekt nevyužíval, sloužil trochu jako sklad a trochu jako hřbitov nepotřebných věcí. Když nás do něj poprvé přivedl investor, nezdálo se, že by se prostor dal smysluplně využít. Chyběly rovné části podlah a větší prostor. 

Pohled do řezu s dvěma naklopenými plochami nás přivedl na myšlenku využít jednu stranu jako skloněné auditorium. Rozhodli jsme se zachovat maximum z betonové konstrukce, která je krásná ve své původní účelovosti. Cílem bylo také získat jeden souvislý prostor, který bude sloužit přednáškám, setkáním, neformální práci. Jedna z výsypek byla proto odstraněna a na druhou byly vytvořeny dřevěné stupně sloužící jako hlediště. Vložené schodiště, jako nový objekt v prostoru, propojuje obě výškové úrovně. 

Technické informace 

Původní betonová konstrukce byla očištěna, ošetřena a vyspravena pouze lokálně v nezbytně nutném rozsahu. Konstrukce nového schodiště je ocelová s přiznaným přírodním černým vzhledem. Povrch stupňovitého hlediště tvoří dubová podlahová prkna. Pohledový dřevěný krov je kopií původního, který byl již ve špatném technickém stavu.