Nové kongresové centrum v památkově chráněné Lednici

Středa, 25. Říjen 2017 - 0:54
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Projekt na nové kongresové centrum ve městě Lednice musel zohledňovat fakt, že celé území spadá na seznam kulturních památek UNESCO. Stavba je pojata jako jednoduchá dřevěná struktura navazující na stávající hotel

Kongresové centrum Lednice, Aeliér Habina © Ota Nepilý, Zdeněk Náplava
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Habina, Tomáš Berka, Jiří Jašek
Ateliér Studio Habina
Spolupracovníci Tomáš Vavřínek
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Lednice
Datum projektu 2016
Datum realizace 2017
Poznámka

Foto:© Ota Nepilý, Zdeněk Náplava

Lokalita se nachází na jihovýchodním kraji lázeňského města Lednice.  Celé území je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Romantická krajina, historická architektura spjatá  s přírodou i pohledové a krajinné kompoziční osy spolu vytvářejí harmonický celek, jehož atmosféra musí být pečlivě chráněna.

Stavba kongresového centra je pojata jako jednoduchá dřevěná struktura.  Provozně navazuje na stávající hotel, je komponována jako součást nového parku a prostřednictvím své pergoly podél jeho severního okraje propojuje hotel s lázeňskou kolonádou. Lapidární, ze tří stran prosklený prostor ležatého dlouhého hranolu, po vzoru zámecké saly terreny orientovaný do parku, je uvnitř doplněn pouze eliptickou obslužnou buňkou, vloženou mezi kongresový sál s foyerem a kavárnu.

Nosná struktura je v symbióze s prostorovým konceptem. V rytmu příčných os v modulu 4000 mm je překonáván dřevěnými vazníky rozpon 9580 mm hlavní lodi a 2220 mm lodi vedlejší – prostoru sklem kryté pergoly. Podélné osy podpor vazníků jsou tvořeny od severu postupně plnou stěnou, osnovou železobetonových sloupů kruhového průřezu 250 mm na rozhraní interiéru a prostoru pergoly až po subtilní, dřevěné svislé konce vazníků na hraně soklu směrem k parku.  Vše pod pultovou střechou doplňuje měkce tvarovaný, z parku skrz prosklenou fasádu viditelný dřevěný akustický podhled, se severní obvodovou stěnou spojený spárou dlouhého bazilikálního okna.