Nový komplex rodinných domů v Lysolajích

Úterý, 26. Květen 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Kombinace černé a bílé spolu s jednoduchým geometrickým tvarem základní hmoty - to jsou společné jmenovatele architektonického výrazu domů s nadčasovou elegancí.

Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - foto © Ondřej Polák
Fotoalbum: 
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - foto © Ondřej Polák
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - foto © Ondřej Polák
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - foto © Ondřej Polák
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - foto © Ondřej Polák
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - foto © Ondřej Polák
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - foto © Ondřej Polák
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - foto © Ondřej Polák
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - foto © Ondřej Polák
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - foto © Ondřej Polák
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - foto © Ondřej Polák
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - zákres do fotografie, nadhledová perspektiva
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - zákres do fotografie, nadhledová perspektiva
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - situace
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - půdorys domu A
Schindler Seko Architects, Zátiší Lysolaje - půdorys domu A
Katalogový list: 
Autor Jan Schindler, Ludvík Seko
Ateliér SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI
Spolupracovníci Jiří Prokopec, Petr Ekštein, Petr Synovec
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha - Lysolaje
Datum realizace 2014
Zastavěná plocha 4 300.00m2
Plocha pozemku 13 900.00m2
Poznámka

26 rodinných domů (užitná plocha = hrubé plochy celkem), obestavěný prostor celkem: 13 700 m3

Kontext

Soubor 26 rodinných domů se nachází na severozápadním okraji Prahy v horní části Lysolajského údolí. Místo bylo v minulosti užíváno jako zemník cihlářských jílů a později jako zahrádkářská kolonie. Okolní urbanistická struktura je rostlá, reagující na přírodní podmínky. Návrh bere v potaz hustotu a charakter okolní zástavby, která přilehá k západní straně řešeného pozemku. Stejně tak bere v potaz přírodní rámec. Severní hranici tvoří příkrý ozeleněný svah s většinou jižní expozicí. Svah má zalomený tvar, obepínající původní prostor lomu a zasahuje částečně i do východní části.

Koncept

Kombinujeme několik typů samostatných domů a dvojdomů, které navazují svým drobným měřítkem a strukturou na okolní zástavbu. Obytná skupina tvoří svým jednotným výrazem svébytnou, výtvarně ucelenou část obce. Rozvržení objektů je pojato ortogonálně s respektem k přírodnímu okolí. Orientace hlavních obytných místností je směřována na JV, nebo JZ a vždy do zahrady. Veřejný prostor je řešen formou obytné ulice s předností pěšího provozu a je chápán jako prvek pomáhající k socializaci nových obyvatel. Ploty jsou posunuty od hranice pozemku k vnějšímu líci stavby a vznikají tak polosoukromé předzahrádky. Uliční prostor je opticky širší. Jednotícím prvkem celého souboru jsou fasády, které jsou tvořeny dvěma materiály - antracitovým obkladem a bíle omítanými plochami.

Dispozice

Jednotlivé objekty jsou pojaty v jednoduchých obdélných tvarech respektujících provozní schéma uvnitř. Střecha je rovná. Na terénu je vždy terasa, přístupná z hlavního obytného prostoru domu v 1.np. Domy jsou nepodsklepené, májí dvě nadzemní podlaží.

V 1.NP je umístěna garáž pro auto, vstupní hala se schodištěm, hygienické zázemí a obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem navazující na vnější terasu. V 2.NP jsou ložnice a hygienické zázemí. Obytné místnosti jsou orientovány vždy s ohledem na dostatečné proslunění prostoru.

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.