Prototyp městského mobiliáře v Brně od studia KOGAA upozorňuje na klimatickou změnu

Středa, 1. Duben 2020 - 0:24
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Studio KOGAA na přání města Brna s platformou NEXT Institute navrhlo prototyp městského mobiliáře, který upozorňuje na klimatickou změnu. Konstrukce ze dřeva zdůrazňuje potřebu "modré infrastruktury" pro práci s dešťovou vodou. Prototyp sbírá dešťovou vodu, čistí ji a ukládá do nádrží, odkud je využívána pro zavlažování vertikálních záhonů. Čerpadlo je přitom poháněno fotovoltaickými panely umístěnými na střeše objektu.

City Cell Prototype, KOGAA © BoysPlayNice
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér KOGAA
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Datum projektu 2017
Datum realizace 2018
Užitná plocha 21.00m2
Zastavěná plocha 27.00m2

Klimatické změny jsou rostoucím globálním problémem, který zásadně ovlivňuje kvalitu života a zdraví obyvatel měst. Velké procento zpevněných ploch veřejného prostoru přispívá zejména během letních měsíců ke zhoršování mikroklimatu. Pro zmírnění tohoto dopadu se mohou města vydat směrem adaptačních opatření, která dokážou aktivně i pasivně mírnit narůstající extrémy klimatických výchylek.

Město Brno se spolu s platformou NEXT Institute rozhodlo proces adaptace na klimatickou změnu představit prostřednictvím prototypu městského mobiliáře, který prezentuje nezbytnost “modré infrastruktury” a systémy adaptace práce s dešťovou vodou.

Objekt “City Cell Prototype” byl navržen studiem KOGAA jako zastřešený městský mobiliář, vybavený technologiemi pro sběr dat a testující vhodnost užití materiálů a technologií.

City Cell Prototype, KOGAA © BoysPlayNice

Samotný tvar vychází z potřeby stínění, sběru a retence dešťové vody a tvorby urbanistického dialogu mezi náměstím a prototypem. Centrální část prototypu tvoří tzv. biofiltr, který sbírá dešťovou vodu ze střechy a následně ji sedimentací a fytotechnologií čistí. Takto upravená dešťová voda je uchovávána v akumulačních nádržích, odkud je pomocí kapkového závlahového systému přečerpávána do systémů vertikálních záhonů na vnějších stěnách prototypu. Čerpadlo je poháněno fotovoltaickými panely umístěnými na střeše objektu, které dodavají energii i pro osvětlení a zabezpečovací kamerový systém.

Další vlastností konstrukce byla její ekologická šetrnost. Pavilon je primárně navržen z předsušených KVH profilů, které, pro krátkodobost instalace, není nutné ošetřovat nátěrem.

City Cell Prototype, KOGAA © BoysPlayNice