Řadovka pro 21. století

Pátek, 5. Srpen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Výstavba řadových domů má na našem území dlouhou tradici. Moderní, architektonicky dobře navrženou „řadovku“ ale aby jeden pohledal. To, že to jde, názorně ukazuje realizace v dobříšské Fričově ulici.

ateliér POVĚTROŇ, Řadové domy Fričova – foto © Michal Rouha
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Michal Rouha
Ateliér atelier POVĚTROŇ, momentura
Spolupracovníci Martin Chlanda
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Dobříš
Ulice, číslo Fričova
PSČ 263 01
Datum projektu 2011
Datum realizace 2012
Užitná plocha 309.30m2
Zastavěná plocha 211.00m2
Plocha pozemku 600.00m2
Poznámka

Foto © Michal Rouha

Hlavní koncept domu vychází ze samotného místa. Daná lokalita je takový ‘meziprostor’ mezi starou a novou zástavbou v centru města Dobříš. Na severní straně od řešeného místa je jasně viditelný rostlý charakter původního starého centra města, zatímco na jižní straně je ráz objektů z dob nedávno minulých. Nově navržený objekt celkově vyrovnává charakterový skok a vytváří tak spojující mezičlánek ve volném prostou mezi nimi. Atraktivnost samotného místa navržený dům náležitě využívá.

Podélná osa objektu je navržena S-J, tak dovoluje rozehrát a orientovat se na místa s vysokým potenciálem. Hlavně na západ, kde jsou umístěny obytné soukromé zahrady, terasy a jsou sem orientovány i hlavní obytné prostory. Na východní straně je vytvořen soukromý vstupní prostor s chodníkem, kterým se obsluhují jednotlivé řadové domy a slouží i jako společný obytný prostor/ulice.

Hlavní image je tvořen charakterem střešní konstrukce, zalamováním fasádní plochy a rozehráním okenních prvků.