Rozhledna v Mostě

Pátek, 10. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:

Za návrh rozhledny inspirované šperky a krystaly získala Lucie Jarolímová ocenění Žlutá karta.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Lucie Jarolímová
Ateliér Katedra architektury FSv ČVUT v Praze
Škola FSv ČVUT v Praze
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Most
Datum projektu 2012

Zvolené místo se nachází na vrcholu Ressl u města Most v severovýchodních Čechách. Cílem je navrhnout rozhlednu, která by se zároveň stal místní dominantou a zatraktivnila danou lokalitu.

Hmotu stavby opticky vytváří plášť z laminátových desek, jež jsou umístěny mezi vybranými pruty konstrukce. Celá rozhledna je však velmi vzdušná; díky tomu nenásilně zapadá do okolí a přesto funguje jako orientační bod a dominanta. Systém prutů vychází z rozvržení vyhlídkových plošın. Těch je celkem 5 a tvarově je představují střídavě šestiúhelníky a trojúhelníky. Vyčnívající vrcholy trojúhelníkových plošin jsou směrovány na zajímavé výhledy do okolní krajiny a na město Most.

Rozhledna ideově navazuje na přilehlou naučnou stezku, s tím rozdílem, že se nezaměřuje na okolní přírodu, ale na člověka. Je to překážka. Výstup nahoru prověří horší kondici, strach z výšek či slabou vůli, výhled z nejvyšší plošiny ale stojí za tu námahu. A překonat sám sebe je přece radost.

Z konstrukčnlho hledıska se jedná o prostorovou prutovou konstrukci. Tvoří ji převážně kruhové profily, jež jsou ve styčnícich svařeny k sobě. Předpokládá se založení stavby na železobetonove desce přikotvene pilotami do skály.

název Rozhledna v Mostě
autor Lucie Jarolímová
ročník 1. ročník magisterského studia
vedoucí

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. arch. Petr Lédl

ateliér ATKS