Temná budova shlížející do horského údolí

Pondělí, 16. Říjen 2017 - 10:59
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Rezidence Villa 3 Birken, postavená v roce 1960, se nachází na svahu v Dolomitech. Projekt přístavby přidá šest rekreačních apartmánů a další funkční a společné prostory. Fasáda se otevírá plochou tvaru V z úplně uzavřené severní fasády až k jižní prosklené fasádě, která je směrována ke slunci a nabízí panoramatický výhled na Dolomity.

Vila Drei Birken, Plasma studio © Středisko mědi
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér plasma studio
Světadíl Evropa
Země Itálie
Město Sexten/Sesto
Datum realizace 2016
Materiál

Vzhledem k tomu, že nová stavba se neopírá o existující konstrukci, ale je oddělena stínovou mezerou, požívá vila stále své nezávislosti. Nová hmota, dokonale integrovaná do svahu, je prodloužená a zaujímá celou šířku pozemku. Díky mírnému pootočení se nová konstrukce odděluje od stávající budovy a směruje jižní fasádu na slunce a na panoramatický výhled. V suterénu je spojení přístavby s existující budovou, sloužící jako uzavřená společenská místnost. Východní a severní fasády jsou relativně uzavřené kvůli funkčnímu rozčlenění interiéru; severní strana je navíc navržena tak, aby jasně ukazovala separaci nové a stávající budovy.

Budova využívá redukované barvy a materiály: objem je pokryt horizontálními oxidovanými měděnými plechy různé šířky, velké zasklené plochy přinášejí dovnitř budovy slunce a balkóny jsou pokryty modřínem. Měď a modřínové dřevo jsou vystaveny přirozené změně barvy, způsobené atmosférickým působením slunce, deště a sněhu; tento jev, společně s opakováním dřevěného barevného kódu vily, zdůrazňuje integraci budovy do přírodního prostředí. 

Další příklady použití mědi najdete na adrese www.copperconcept.org