Vytříbená jednoduchost

Úterý, 29. Listopad 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Na východním konci Prahy stojí mezi stromy střídmý rodinný dům, který je tvořen třemi barevně gradujícími kvádry. Návrh od architektů Petra Koláře a Aleše Lapky se navenek vyznačuje harmonií osové souměrnosti, aby v minimalistickém interiéru nabídl také klid, rovnováhu a především soukromí.

ADR s. r. o., Rodinný dům Klánovice – foto © BoysPlayNice
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Petr Kolář, Aleš Lapka
Ateliér ADR s. r. o.
Spolupracovníci Jana Zoubková
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 9 - Klánovice
PSČ 190 14
Datum projektu 2012
Datum realizace 2014
Užitná plocha 325.00m2
Zastavěná plocha 240.00m2
Poznámka

Foto © BoysPlayNice

Objekt stojící na rovinatém terénu se skládá ze tří základních, osově souměrných kvádrových objemů. Svým umístěním a tvarem stavba záměrně rozděluje zahradu na menší části – otevřenou přístupovou, uzavřenou soukromou část a malá atria, což umožňuje různé pojetí zahrad a zajišťuje investorovi pocit soukromí u rohové parcely.

Centrální dvoupodlažní hmota s hlavními obytnými prostory orientovanými do zahrady je přes krčky propojena s jednopodlažními křídly – relaxačním zázemím a garáží. Fasáda objektu je omítaná, tvarově jednoduchá a jednotlivé hmoty budovy gradují ve stupnici bílá – šedá – černá. Střechy objektů jsou pokryty vegetačním souvrstvím podporujícím začlenění objektu do okolí.

Interiery jsou minimalistické, podlahy a stropy provedené z pohledového betonu. Stěny jsou omítané, pouze bílé. Interier utváří minimální počet nábytku společně s detaily typu otevřeného ohniště či vetknutého kamene jako police pro japonskou vázu.

Celý dům má odrážet skromný, avšak vysoce vytříbený styl investora a jeho smysl pro rovnováhu, klid a harmonii.