Základní umělecká škola v Dolních Břežanech

Úterý, 17. Leden 2012 - 1:00
| Napsal:

Návrh řeší přestavbu stávajícího objektu č. p. 104 v Dolních Břežanech pro potřeby obce pro veřejné využití. Stavebním programem je základní umělecká škola doplněná víceúčelovým společenským sálem.

Pavel Hnilička Architekti, ZUŠ v Dolních Břežanech – foto © Lukáš Žentel
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Pavel Hnilička, Marek Řehoř
Ateliér Pavel Hnilička Architekti
Spolupracovníci Vlastimil Pešl
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Dolní Břežany
Ulice, číslo Za Radnicí 104
PSČ 252 41
Suma 24 700 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2011
Datum realizace 2015
Užitná plocha 799.00m2
Zastavěná plocha 409.00m2
Poznámka

Foto © Lukáš Žentel

Popis stavby

Budova leží v bývalém areálu zemědělského družstva, který má v obci výhodné umístění. Je v bezprostředním sousedství radnice, zámeckého parku a připravovaného areálu mezinárodního centra pro laserový výzkum ELI / HiLASE. Úpravy okolí domu č. p. 104 a prostoru nádvoří U Radnice jsou v současnosti v realizaci dle návrhu architektky Zachové. Areál vědeckého centra je v projektové přípravě.

Historie a současný stav objektu

Objekt, který navrhujeme k přestavbě, byl součástí komplexu zemědělského družstva. Byl využívaný jako administrativní objekt, jídelna, v současné době je část objektu užívána k bydlení, patro objektu je využívané jako umělecká škola a klubový prostor. Část přízemí a suterén je v současnosti nevyužívaný. V objektu byla realizována nová kotelna, jejíž vybavení bude zachováno a použito pro opravený objekt.

Budova č. p. 104 má podélný, obdélníkový půdorys o rozměru cca 8,5 x 48,4 m, původně přízemní budova byla v 80. letech navýšena o jedno patro. Objekt má sedlovou střechu krytou keramickými taškami. Stavba je částečně podsklepená. Konstrukce domu je zděná z cihel, v patře z pórobetonových tvárnic, stropy jsou trámové, ve sklepě a přízemí z válcovaných ocelových nosníků nebo klenuté.

Architektonické a stavební řešení

Navrhujeme celkovou rekonstrukci stavby, včetně nového pláště, tak aby vyhovovala novému stavebnímu programu a reflektovala moderní dynamický vývoj obce Dolní Břežany, zejména sousedství s mezinárodním vědeckým centrem ELI.

V návrhu zachováváme současnou hmotu stavby, kterou na jižní straně doplňujeme mírným zvýrazněním dvou vstupů – do základní umělecké školy a do společenského sálu. Před vstupy navrhujeme vstupní platformu, jako rozšířenou součást veřejného prostoru ulice. Mezi vstupy umisťujeme podélnou lavici s výhledem do prostoru před školou. Nepravidelně rozmístěná okna ve fasádách vycházejí ze současného stavu domu, různé rozměry oken jsou sjednoceny výraznými barevnými ustupujícími šambránami oken, které určují soudobý a jednotný charakter domu.

Materiálové řešení vychází z přírodních materiálů – na stěnách hlazená omítka, střecha z pálené keramické tašky, přírodní beton na vstupech a platformě. Navržené barevné akcenty na okenních šambránách vycházejí z přirozených sytých odstínů rozkvetlé louky. Na fasádě se uplatňují barvy zelená, žlutá, oranžová a červená. Syté barvy, které pozorujeme u květin.

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

Klíčová slova: