Zerozero restartovali vysloužilé analogové kino Úsmev ze 20. let v Košicích

Pátek, 5. Říjen 2018 - 9:25
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Preference dnešní společnosti v kombinaci se zábavním průmyslem starým kinosálům zrovna nepřejí. Lokální biografy s přežitou technologií nahrazují velké multiplexy nabízející kvalitnější obraz, 3D projekce a další zážitky. Přesto si podobné "vyřazené" objekty udržují neopakovatelnou atmosféru, kterou stojí za to zachovat. Prešovský ateliér zerozero byl proto před dvěma lety přivolán k renovaci kina v historickém jádru Košic, které bylo v provozu od 20. let minulého století až do roku 2012, kdy došlo z důvodu nedostatečného zájmu diváků k jeho uzavření. Architekti navrhli propojení budovy s přilehlým parkem a její fasádu pokryly kotvícími prvky používanými při zateplování. V současnosti slouží kino Úsmev jako repertoárové premiérové kino.

Kino Úsmev v Košicích, zerozero. Zdroj: Archiv zerozero
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený
Ateliér zerozero
Země Slovensko
Město Košice
Ulice, číslo Kasárenské námestie 1
Datum projektu 2016
Datum realizace 2016

Na Jar 2016 sme boli požiadaní vytvoriť návrh aktivácie priestoru pred legendárnym kinom Úsmev v Košiciach. Súčasťou našej úlohy bola aj úprava fasád a otvorenie, prepojenie foyeru kina s malým parkom, ktorý sa nachádza pred nim. Príjemný park disponuje veľkým potenciálom a pochopili sme, že by do neho mohli expandovať aktivity a programy z vnútra budovy.

Preto sme fasádu perforovali dvojicou symetrických otvorov, ktoré zabezpečujú vizuálny i faktický kontakt oboch prostredí. Aktivácia parku spočíva v umiestnení niekoľkých architektonických elementov. Jedná sa o pódium o pôdoryse rovnoramenného kríža, ktoré slúži ako exteriérova expanzia prevádzky kaviarne. Ďalšími prvkami sú informačný pylón pri vstupe do parku a 23 m dlhá zalomená lavička. Existujúce rovnoramenné schodisko disponuje potencialitou hľadiska, z ktorého je možné sledovať dianie v priestore pred kinom. Jeho aktivácia spočíva v úprave stupňov na sedenie a farebnom nátere, ktorý bude pre všetky spomínané elementy rovnaký.

Fasády sme navrhli očistiť od zbytočných prvkov a farebne upraviť. Na hlavných fasádach kina sme navrhli reverzibilnú inštaláciu E/ti/CS. Vynechaním písmen T=Thermal  a I=Insulation známej skratky ETICS (external thermal inslulation contact system) vzniká External Contact System. Inštalácia, ktorá okrem výtvarného rozmeru a informačného potenciálu nastoľuje otázky rizík zmeny geometrie, proporcií  a siluety architektúr vystavených tlaku súčasného trendu energetickej úspornosti a „zbesilého zatepľovania“. Pattern zložený z 2000 kusov kotviacich elementov zatepľovacieho systému rozmiestnených v pravidelnom rastri sa stáva  podkladom pre svojbytné intervencie iných umelcov. Napríklad  pre umiestnenie LED svietidiel,  alebo nasvetlenie štruktúry generejúc ďalšie sub-patterny tieňov, ktoré rozvibrujú siluetu objektu kina.