Zrcadlené poselství

Pondělí, 17. Říjen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Pod vedením Josefa Pleskota vznikl v areálu Vítkovických železáren další pozoruhodný objekt. Rozsáhlá prosklená fasáda zrcadlí ve svém zakřivení jak industriální památku, tak současně i parčík a tím sděluje poselství o provázanosti invenčního lidského ducha a přírody. Dům, jehož posláním je vzdělávat, nabízí tematizované okruhy expozic, učebny i seminární místnosti.

AP ATELIER, Velký svět techniky – foto © Tomáš Souček
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Josef Pleskot
Ateliér AP ATELIER
Spolupracovníci Zdeněk Rudolf
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Ostrava - Vítkovice
Ulice, číslo Ruská 2887/101
PSČ 703 00
Datum realizace 2014
Zastavěná plocha 12 000.00m2
Poznámka

Foto © Tomáš Souček

Science and Technology Centrum je domem, který mnoho těží ze svého poslání i z urbanistických souvislostí svého okolí. Spíše než seriózním vážným domem je rafinovaným smyslovým objektem, učební rekvizitou, optickou pomůckou, zapamatovatelným obřím ingotem, který leží jako memento u nohou majestátních vysokých pecí. Je objektem, který patří do prostředí Dolních Vítkovic, stává se jejich charakteristickým moderním symbolem.

Science and Technology Centre – Svět techniky v Dolních Vítkovicích je jedinečnou záležitostí mezi všemi podobnými zařízeními. Je tomu tak proto, že se nachází v autentickém prostředí, ve kterém se po dobu téměř dvou staletí těžilo uhlí, vyráběl koks a surové železo. A nejenom to – je i v prostředí, kde se surové železo zušlechťovalo v ocel a kde se z vyrobené oceli v rámci těžkého strojírenství vyráběly špičkové strojírenské výrobky. A dokonce je v takovém prostředí, kde se špičkovou strojírenskou výrobu podařilo udržet a sofistikovaně rozvinout do progresivní a udržitelné podoby až doposud.

Lze si jen těžko představit autentičtější prostředí, ve kterém by se vzdělávací projekt Science and Technology Centra mohl rozvinout lépe.

Struktura budovy je založená na vědomí vzájemnosti přírody, vědy a technického myšlení. Jak přírodou, tak i technikou je přímo obklopena. Obři zrcadlo fasády, které zprostředkovává tuto vzájemnost, je symbolem, který lze naplnit tímto plným obsahem jen málokde. V Dolních Vítkovicích ano.

Člověk napodobuje přírodu ve všem, v technických procesech obzvláště. Oddělovat čisté železo od železné rudy se lidé učili tisíce let. Dosáhli v této činnosti velké virtuozity a dosáhli toho cestou dokonalého pozorováni a zkoumáni přírody. Proto také hned při vstupu do budovy Světa techniky návštěvník dostává velmi impulzivní signál o vzájemnosti přírodního bohatství a lidského umu. Přichází-li ze strany huťařských apanatur, vidí v zrcadlové fasádě obraz přírody a přichází-li ze strany přírody (parku), vidí obraz hutí. To vše na principu geometrie – řádu, který umožňuje uplatnění jednoduchého optického zákona o zrcadleni, přičemž metoda sděleni je poetická.

Jedná se vlastně o budovu pro vzdělávání, která obsahuje volné halové prostory pro umístění naučných tematických expozic. Trvalé expozice jsou řazeny podle scénáře, jehož cílem je zprostředkovat co nejdokonalejší a co nejkomplexnější naučný program pro žáky základních a středních škol i široké veřejnosti. V objektu jsou čtyři trvalé expozice Svět přírody, Svět vědy a objevů, Svět civilizace, Svět dětí a jedna expozice dočasná. Svět dětí je primárně určený pro děti předškolního věku od 2 do 6 let.

Kromě konkrétních výstav je nutnou součástí budovy Science and Technology Centra i kinosál s třídimenzionální projekcí. Pro zajištění výuky slouží učebny, seminární místnosti a laboratoře, dále také přednáškový a divadelní sálek.