Česká rada pro šetrné budovy

Zaměření: 
nezisková organizace
Město: 
Praha 5
Rada integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl. Rada podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány, provozovány a demolovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života. Konkrétně tak činí skrze vzdělávání profesionálů a veřejnosti, skrze inspiraci zákonodárců a státní správy, skrze akcentování transparentnosti a podporou obchodních příležitostí pro firmy, které nabízí šetrná stavební řešení.
+1
0
-1