Denní světlo má pozitivní vliv na lidské zdraví

Pátek, 5. Červen 2009 - 2:00
| Napsal:
Praha 4. června 2009 - Na třetím mezinárodním VELUX Sympoziu o denním světle v Rotterdamu představili přední odborníci nejnovější závěry výzkumů, které potvrzují, že denní světlo má zásadní vliv na lidské zdraví. Denní světlo představuje mimořádně silný přírodní vliv a jeho potenciál není v současných stavbách zdaleka využit naplno. Okna – jako zprostředkovatelé denního světla v budovách – jsou tedy mimořádně důležitá.

V polovině května 2009 se v objektu Van Nelle Design Factory v Rotterdamu sešli delegáti z 22 zemí (200 architektů, odborníků na denní světlo, pedagogů a dalších lidí se zájmem o tuto tématiku), aby se zúčastnili třetího mezinárodního VELUX Sympozia o denním světle. Tématem sympozia byl přínos denního světla z hlediska úspor energie a zdraví. Zájem  o studium denního světla jako prostředku k možným úsporám energie v budoucnosti zaznamenal celosvětově značný nárůst. Navíc si sílící hnutí za podporu udržitelných staveb stanovilo velmi slibný cíl, aby v blízké budoucnosti budovy dosáhly energetické soběstačnosti.

Několik mezinárodních expertů na denní světlo představilo svá nejnovější zjištění na tomto poli. Byla mezi nimi docentka  Marilyn Andersenová, ředitelka Laboratoře pro výzkum denního světla na Massachusetts Institute of Technology v americké Cambridge, docent Steven Lockley z americké Harvard Medical School, hostující profesor Tor Nørretranders z dánské Copenhagen Business School, docent Mohamed Boubekri z University of Illinois v americkém Urbana-Champaign a americký architekt James Carpenter.
 
„Nedávné studie se pokusily najít vztah mezi prvky životního prostředí, jako například denním světlem, a lidskou výkonností a zdravím. První zjištění ukazují silné pozitivní vazby. Světlo může lidi ovlivňovat na fyzické, fyziologické a psychologické úrovni, a jeho nedostatek může mít tak samozřejmě i vliv na lidské zdraví,“ říká Marilyn Andersenová.
 
Steven Lockley a Mohamed Boubekri doplňují: „Nedostatek slunečního světla může mít závažné zdravotní následky.“
 
„Nemáme-li přímé sluneční světlo, způsobuje to vážný nedostatek vitaminu D, který zase vede k mnoha různým zdravotním problémům, například k měknutí a křehnutí kostí, k rakovině a sezonním a dalším depresím. Asi 80 % vitaminu D získáváme ze slunečního světla, lidé přitom tráví stále více času v interiérech, například v práci. Nedostatek denního světla a jeho vliv na zdraví obyvatel budov stále roste na významu. Hlavním úkolem architektů a designérů osvětlení je optimalizovat efekty světla v budoucích udržitelných stavbách,“ říká Mohammed Boubekri.
 
„Vneste denní světlo zpátky do budov a používejte prvky světla tak, aby pronikalo zvenčí do hloubi budovy,“ prohlásil James Carpenter, který pracuje s průhledností oken a s tím, jak světlo prochází budovou. „Musíme používat denní světlo i hluboko v budovách, abychom se z něj mohli těšit, a to závisí na použitém materiálu. Při práci se inspiruji vnějšími prvky denního světla, například odrazem světla na vodě – a podle nich vymýšlím možnosti, jak uvést denní světlo do interiéru,“ dodává James Carpenter.

Vše, co potřebujete, je světlo 

„Vybudujte civilizaci 2.0 na základě denního světla, celého světla a nic než světla,“ bylo jedno z poselství nezávislého autora, myslitele a komentátora Tora Nørretranderse, který získal doktorát v oboru environmentálního plánování a sociologie vědy. Tor Nørretranders tím myslí, že se znovu musíme sžít se slunečním světlem. „Civilizace tak, jak ji dnes známe, vyrůstá z planety pod námi. Civilizace, jak ji musíme přetvořit do budoucna, bude plynout z hvězd nad námi. Jak říkali Beatles v jedné ze svých známých písniček – ‚All you need is love‘, my můžeme parafrázovat: ‚All you need is light‘,“ prohlásil Tor Nørretranders.

 
O Sympoziu o denním světle
 
„Společnost VELUX se aktivně podílí na rozvoji konceptů udržitelného stavění. Hledáme a rozvíjíme řešení staveb, která zlepšují kvalitu života a jsou zároveň ohleduplná k životnímu prostředí. Prostřednictvím odborného zkoumání denního světla chceme přispět k získání potřebných znalostí a nástrojů pro takovéto budoucí projekty,“ říká Jana Mašatová, produktová manažerka společnosti VELUX Česká republika, s.r.o. 
 
Sympozium o denním světle je součástí strategie společnosti VELUX, která přispívá k probíhající diskuzi odborníků o kvalitě denního světla v budovách.
 
Setkání má vytvořit spojení mezi akademickým světem výzkumníků, praktickou realitou stavebnictví a lidmi, kteří budovy používají. Jedním z jeho cílů je převést teorii a výsledky výzkumů do metod použitelných v praxi, pracovních procesů a nástrojů.
 
Během své existence se společnost VELUX trvale zaměřuje na optimální využití denního světla ve všech typech budov. Tento zájem přirozeně souvisí se střešními okny, která společnost vyvíjí a zdokonaluje již přes 60 let. Prostřednictvím konstrukce a výroby oken a jejich příslušenství, regulující přísun slunečního světla, a také iniciativ týkajících se legislativy a výzkumu v oblasti denního světla a interiérů projevuje společnost dlouhodobý a stálý zájem o využívání denního světla.
 
Více o VELUX Sympoziu o denním světle 2009 (včetně závěrů sympozia a fotografií) najdete na www.thedaylightsite.com.
Klíčová slova: