Expo 2010: Český pavilon

Pondělí, 22. Únor 2010 - 1:00
| Napsal:
Ideální město – vize, která putuje staletími spolu s člověkem – se dnes více než kdykoli jindy stává naléhavým problémem. EXPO 2010 v čínské Šanghaji chce svým zaměřením přispět k hledání jeho východisek. Urbanizovaná krajina se stala vítězným projektem jednohlasně schváleným odbornou porotou, protože nejlépe naplnila české téma pro světovou výstavu s názvem Plody civilizace.

Soulad mezi člověkem, technologiemi a přirozeným prostředím města představuje křehký rébus, jehož tajenka je stále nedořešená. Každý z národů hledá řešení podle svého naturelu. Návštěvníci světové výstavy EXPO 2010 budou moci zhlédnout jejich vize v pavilonech rozložených po obou březích řeky Huangpo, ve čtvrti Pudong poblíž centra Šanghaje. Česká republika si pronajala unifikovaný modul o rozloze 2000 m² v sekci C vyhrazené evropským státům. Záměrem bylo získat prostor v blízkosti jednoho z hlavních vchodů a hlavní komunikační tepny areálu EXPO, tzv. Evropského parku atrakcí, což se také podařilo. K výstavnímu prostoru patří i plocha 160 m² umístěná před pavilonem, která bude bezplatně využívána pro kulturně-společenské aktivity. Do soutěže na přípravu českého pavilonu se původně přihlásilo devět týmů, z nichž vítězně vyšel návrh firmy Film Dekor. Unifikovaný prostor dokázala přetvořit v reprezentativní záležitost a přitom se úpravy vešly do rozpočtu 180 milionů korun, které pro ně stát vyhradil.

Propagace především

Téma české výstavy Plody civilizace prezentuje naši republiku jako zemi, která výrazně přispívá k tvorbě a uchování civilizačních hodnot, především úrovně městského urbanismu a zachování historických center měst. Česká republika je zde představena cizincům jako zajímavá turistická destinace a také investiční prostor. K propagaci země bude sloužit obchod a VIP restaurace, navržená designérem ing. arch. Tomášem Veselým, stejně jako „meeting room“, který bude fungovat coby místo obchodních a reprezentačních jednání, což v samotném prostoru expozice není podle směrnic světových výstav možné. Rozloha jednací místnosti představuje 20 % z celkové plochy pavilonu a její technologické vybavení je připraveno pro důstojnou ekonomickou propagaci země – novinku v prezentaci zaměřené dříve pouze na oblast kultury, umění a techniky. Organizátoři navíc nabídli českým firmám možnost stát se Partnery národní prezentace na EXPO 2010 a získat tak prostor k oslovení návštěvníků z celého světa. Generálním partnerem zaštiťujícím výstavu se stala akciová společnost Vítkovice Holding.

Český hokej na Staroměstském náměstí

Návštěvník českého pavilonu vstoupí do budovy s bílou fasádou ozvláštněnou mapou znázorňující Staré Město pražské, která bude instalována ze 40 000 hokejových puků podle návrhu arch. Jiřího Bučka a studia SIAL. Jsou fixovány na ocelových trnech asi 12 cm od fasády a zvláště za nočního podsvícení tvoří plastický obraz. Gumové puky znamenají největší vývozní artikl našeho státu, ale také symbol českých sportovních úspěchů. Objekt zvenčí doplňuje laminátová spirála nazvaná Stuha. Chrání návštěvníky před povětrnostními vlivy, jejím hlavním úkolem však je seznámit příchozí pomocí plazmových monitorů umístěných na její vnitřní straně se základními informacemi o České republice a životě u nás.

Spirálou do magického města

Skrze spirálu projde každý do fiktivního města, do smyšlené krajiny, která navozuje pocit bezpečí, vtahuje i okouzluje zároveň. „Chci, aby návštěvník byl emocionálně zasažen, překvapen, aby byl dojatý, rozrušený, aby pro něj návštěva u nás byla nezapomenutelným zážitkem,“ podotýká autorka myšlenkové koncepce Mgr. Lenka Lindaurová, ředitelka pražské Galerie Václava Špály. Návštěvníci pavilonu se mohou procházet po zvlněné městské krajině pokryté umělou trávou, z níž vyrůstají jednotlivé výstavní exponáty coby „plody civilizace“, přičemž nad jejich hlavami se klikatí síť smyšlených ulic. Virtuální město přichází jakoby z nebe. Šest stojících bloků tvoří nosnou páteř soustavy, která nese i u stropu zavěšené části (každou o rozměrech 4 x 4 m a váze 1–2 tuny). Svými strohými bílými stěnami ze sádrokartonu kontrastují s vlnitým terénem podlahových desek ukotvených na dřevěné konstrukci. Volně průchozí krajina dovoluje očekávanému velkému počtu návštěvníků pohybovat se bez jakýchkoli bariér. Není třeba těsnat se v koridorech či chodbách, propustnost expozice naopak svádí k odpočinku na rozlehlé travnaté ploše.

Divy České republiky

Expozici samotnou tvoří 22 modulů symbolizujících městské bloky, z nichž každý obsahuje uvnitř umělecký exponát prezentující nápaditě výtvory civilizace. Mgr. Lenka Lindaurová vyzvala mladé výtvarníky ke zpracování „plodů“ pro jednotlivé výstavní moduly. Tak se v oddílu Energie ke slovu opět dostává David Černý s paralelou Golema a robota, jež oba mohou člověku sloužit, nebo mu být hrozbou. Pohyblivá socha oživená interakcí (šémem) funguje jako dětská prolézačka. Oddíl Ekologie vzal na sebe v dílně skupiny Rafani podobu černého jezírka, které reaguje na návštěvníky tlumeným bubláním. Další témata, jako Smysly, Technologie a podobně zpracovali např. Jan P. Muchow, Jakub Nepraš, Tomáš Džadoň nebo výtvarník argentinsko-slovenského původu Federico Díaz. Mezi Perlami ČR, jejichž nominace probíhala veřejně v podzimních měsících roku 2009, se spolu s vltavíny, českým kubismem či korunovačními klenoty objevil i náš mnohostranný génius Jára Cimrman. Jistě by neznalé návštěvníky překvapil nějakým humorným příspěvkem.

 Název:  Český pavilon EXPO 2010, www.czexpo.com
 Téma účasti ČR:  Plody civilizace
 Generální komisař účasti ČR na EXPO:  Ing. Pavel A. Stehlík, MBA
 Vítězný návrh:  Urbanizovaná krajina firmy Film Dekor
 Ideový záměr:  Mgr. Lenka Lindaurová
 Vedení realizačního týmu:  Ing. arch. Jaromír Švarc
 Design restaurace:  Ing. arch. Tomáš Veselý
 Stavební realizace:  180 milionů Kč
Klíčová slova: