Komunitní centrum a dálniční kaple na Chodově

Středa, 10. Listopad 2010 - 1:00
| Napsal:
Objekt komunitního centra s dálniční kaplí je situován v Praze 4-Chodov na pozemku mírně svažujícím se na severovýchod. Lokalita se nachází u dálnice D1 naproti obchodnímu centru Chodov. Daný pozemek je velice problematický nejen díky své poloze (v těsné blízkosti dálnice), ale také kvůli svému sevřenému tvaru.

Stavební program a požadavky investora

Studie komunitního centra s přidanou funkcí dálniční kaple. Celkový objem by neměl přesáhnout 2646 m3 a hodnotu 756 m2 maximálně ve dvou podlažích. Koncept by měl obsahovat kapli pro cca 40 lidí, polyfunkční sál pro cca 170 lidí, prostor občerstvení, dostatečně velké vstupní foyer, prostor pro maminky s dětmi za sklem, kancelář, 2 výukové salonky (každý cca pro 10-15 lidí), technické a hygienické zázemí, byt pro správce. Další požadavky: viditelnost z dálnice, vstup od lávky, vstup do objektu z většího shromažďovacího předprostoru, možnost pořádání kulturně společenských akcí.

Popis navrženého objektu

Parcela je tvořena dvěma většími částmi. První část je trojúhelníkového charakteru v blízkosti pěší lávky, která je u obchodního centra; druhá část se nachází dálniční odbočky vedle řadových domů u ulice k remízku. Obě části jsou propojeny úzkým pruhem hned vedle dálnice (za protihlukovou clonou).

Hlavní myšlenka tohoto konceptu bylo utvoření jednoduché hmoty, která vyrůstá ze země, a která by byla v určitém kontrastu k dálnici a k obchodnímu centru Chodov.

Cílem návrhu bylo vytvořit příjemné prostředí pro rozjímání, přemýšlení a relaxaci ve velice těžkých podmínkách. Objekt komunitního centra je tvořen třemi funkčními částmi. První část tvoří polyfunkční sál a kavárnou a zázemím (místo relaxace a rozjímání. Druhou část tvoří kanceláře a výukové prostory (prostor pro přemýšlení). Třetí část reprezentuje funkce bydlení (byt správce).

Nosnou konstrukci tvoří železobetonová rámová prefabrikovaná konstrukce. Fasáda je materiálově pojata jako kombinace tří prvků - cortenových plechů, titanzinkových plechů a skla.

             

 Název:  Komunitní centrum a dálniční kaple Církve Bratrské
 Lokalita:  K Dubu + K remízku, Praha 4 -Chodov
 Autor:  Bc. Michal Rouha
 Odborné vedení:  Ing. arch. Jindrich Synek, Ing. arch. Petr Neřold
 Obestavěný prostor:  2 553 m3
 Užitná plocha:  590 m2

Bc. Michal Rouha, 1. ročník magisterského studia
zimní semestr 2009/2010
Architektura a stavitelství, FSv ČVUT Praha

Klíčová slova: