ARCH 1-2 | 2014 : Made for the people

Pátek, 7. Únor 2014 - 13:26
| Napsal:

První dvojčíslo letošního roku vyzdvihuje architekturu, která je přátelská k uživateli.

ARCH 1-2 | 2014 : Made for the people

Architektúra má slúžiť ľudom. Je to jej primárne poslanie, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné požiadavky, ktoré sú na ňu v súčasnosti kladené. Je však zároveň aj špecifickým druhom umenia, v ktorom estetické hodnoty zohrávajú dôležitú, principiálnu úlohu. Kvalitná architektúra disponuje nielen pozitívnymi úžitkovými, ale aj estetickými hodnotami. Sú predpokladom na to, aby bola užívateľmi vnímaná ako harmonický a fungujúci celok. Vyváženosť estetických a mimoestetických hodnôt dodáva architektúre potrebnú dávku rovnováhy, ktorá je senzitívnym užívateľom veľmi rýchlo rozpoznateľná – v jej atmosfére či v geniu loci.

Sú to práve tie matematicky nevyčísliteľné parametre krásy a účelnosti, ktoré dokážu v mnohých prípadoch architektúru veľmi jednoznačne personifikovať ako príťažlivú, sympatickú, pôsobivú, introvertnú alebo inú. Krása a účelnosť architektúry sú v čase pretrvávajúce hodnoty. Zároveň sú tými najpravdivejšími a stále najlepšie fungujúcimi kritériami, pomocou ktorých môžeme architektúru posudzovať. Aj keď cesta k ich dosiahnutiu je predsa len premenlivá, vždy smeruje k jednému – ku kvalitnej architektúre, ktorú aj v tomto práve štartujúcom 19. ročníku časopisu budeme naďalej sledovať.

Prvé tohoročné dvojčíslo ARCHu vyzdvihuje architektúru, ktorá je priateľská k užívateľovi, akceptuje jeho rozmanitosti, je ohľaduplná voči jeho požiadavkám a možnostiam a zároveň prezentuje architektúru, ktorá bez zbytočnej pózy a snahy byť svetovou veľmi reálne reaguje na v európskom kontexte lokálne podmienky sympaticky malého a sympaticky kozmopolitného slovenského teritória.

Prajem vám príjemné čítanie v novom „omladzujúcom“ re-dizajne ARCHu.

Andrea Bacová

Obsah :

9 Úvodník
Aktuálne
10 Súťaže, výstavy, informácie
Rozhovor
14 Zaujímajú nás „výmysly“ - Soňa Pohlová a Tomáš Žáček v rozhovore s Andreou Bacovou
Realizácie k téme
20 Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček: Polyfunkčný bytový dom Polárka, Senec Ľuba Selcová: Polárka ako zmrzlina alebo ako hviezda?
26 Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher: Bytový dom Panoráma, Bratislava Alexandra Meierová: Malý veľký dom
32 Zoran Samoľ, Barbora Šajgalíková: RD 05, Slovensko Danica Pišteková: Sebaistá plachosť
38 Stanislav Šutvaj, Ján Potoma: Univerzitná knižnica, Katolícka univerzita, Ružomberok Zuzana Gažíková: Knižnica na úrovni doby
44 Monika a Bohuš Kubinskí: Svetelný prvok Sky, Centrála Slovenskej sporiteľne, Bratislava Ivan Petelen; Roman Popelár: Vznášajúci sa kvet
Výsledky súťaží
48 Záhradnícka/Bajkalská ulica, Bratislava
Projekty
54 Architekti Šebo Lichý: Nová Einsteinova, Bratislava
Teória
55 Pavol Paňák: Poznámky k regionalizmu
Recenzie
60 Kristína Rypáková: Zimný prieskum VŠVU 2013/2014 – Katedra architektonickej tvorby
61 Andrea Bacová: Víno / Architektúra / Krajina
62 Oldřich Ševčík: „Typologie po anglicku“ čili Systematická a poutavá odpověď na otázku, z čeho se běžné dějiny našich domů, domovů a domácností a náš každodenní život skládají
Iná kultúra
63 Imro Vaško: Architektúra pohyblivého obrazu – p()rn()
English summary
64 Made for the people

Klíčová slova: