ČVUT v Praze stále ještě přijímá ke studiu

Pondělí, 20. Červenec 2015 - 21:46
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Na České vysoké učení technické v Praze je stále možné podat si přihlášku ke studiu bakalářských studijních programů na některé fakulty a součásti pro akademický rok 2015/16. Přihlášky přijímají ještě tyto fakulty: jaderná a fyzikálně inženýrská, biomedicínského inženýrství, dopravní, stavební, strojní, elektrotechnická a Masarykův ústav vyšších studií.

ČVUT v Praze stále ještě přijímá ke studiu - ilustrační foto © Jiří Ryszawy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT vypsala druhé přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Aplikace přírodních věd. Absolventi tohoto programu mohou pracovat na jaderném reaktoru, ale mohou se také uplatnit na mezinárodním poli v laboratořích CERN nebo na laserovém systému ELI. Najdou také uplatnění v nemocnicích u rentgenů, na onkologiích, v protonovém centru a v radiochemii. Stejně tak mohou působit jako softwaroví inženýři nebo jako diagnostici materiálů. Zájemci se mohou hlásit do 8. září 2015. Více informací najdete na: https://www.fjfi.cvut.cz/cz/studium/oznameni/5819-prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-2015-2016-2-kolo.

Do 20. srpna 2015 přijímá přihlášky ke studiu bakalářských studijních programů Biomedicínská a klinická technika, Specializace ve zdravotnictví a Ochrana obyvatelstva Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, která sídlí v Kladně. Absolventi těchto studijních programů se mohou uplatnit jako technický personál ve zdravotnických zařízeních, ale i jako technici a manažeři výrobních, vývojových a servisních firem pro oblast zdravotnictví. Dále se uplatňují jako IT podpora ve zdravotnických zařízeních (správci sítí, databází a nemocničních informačních systémů). Mohou se stát vývojáři biomedicínských aplikací, webových portálů či pracovat na vývoji mobilních a telemedicínských aplikací. Zaměstnání najdou na odděleních zobrazovacích technik (dříve oddělení RTG), na odděleních nukleární medicíny nebo na radioterapeutických odděleních při práci s ozařovači včetně Centra protonové terapie. Další pracovní možnosti mají v organizacích zaměřených na kontrolu radiologické techniky nebo zdrojů ionizujícího záření. Mají odbornou způsobilost poskytovat jak přednemocniční neodkladnou péči v pozici zdravotnický záchranář, tak v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče. Další uplatnění mohou najít v Armádě České republiky nebo u složek integrovaného záchranného systému. Mají také možnost širokého uplatnění i v orgánech státní správy a samosprávy, u policie, u hasičů nebo v bezpečnostních složkách. Detailní informace naleznete zde: http://www.fbmi.cvut.cz/2/aktuality/vyhlaseni-2.-kola-prijimacich-zkousek.

Fakulta dopravní ČVUT umožňuje uchazečům přihlásit se do 7. srpna 2015 ke studiu bakalářského studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích, který se vyučuje v Praze. Zájemci o studium na pracovišti v Děčíně se mohou hlásit do 10. srpna 2015. Absolventi tohoto programu najdou uplatnění v oblastech analýz, návrhů, organizace, řízení, vývoje a výzkumu v dopravních procesech. Více informací najdete na fakultních stránkách: http://www.fd.cvut.cz/.

Termín pro podání přihlášek do bakalářských programů Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Stavitelství, Metrologie a Civil Engineering (výuka v Aj) na Fakultě stavební ČVUT je 30. července 2015. Absolventi těchto studijních programů najdou uplatnění v široké škále profesí, jako je projektant, architekt, stavbyvedoucí, geodet. Dále jako manažer, stavební ekonom, statik, vodohospodář, ekolog, přípravář staveb, specialista na TZB, technolog, metrolog nebo požární specialista. Detailní informace naleznete na: http://www.fsv.cvut.cz/legislat/vd042015.php.

Na Fakultě strojní ČVUT se lze přihlásit na tyto bakalářské studijní programy: Teoretický základ strojního inženýrství, Strojírenství, Výroba a ekonomika ve strojírenství, a to do 16. září 2015. Absolventi se uplatní v odvětvích od elektroniky, chemie, optiky až po průmyslový design, letectví a kosmonautiku. Více na: http://www.fs.cvut.cz/web/index.php?id=studium.

Fakulta elektrotechnická ČVUT nabízí možnost podat si do 31. srpna 2015 přihlášku ke studiu bakalářských programů Elektrotechnika, energetika a management, Komunikace, multimédia a elektronika, Otevřená informatika, Otevřené elektronické systémy a Softwarové inženýrství a technologie. V letošním hodnocení Hospodářských novin skončila Fakulta elektrotechnická ČVUT na prvním místě pro oblast IT. Studentům nabízí možnost praxe již během studia, vzdělávací kurzy a nadstandardní přístup vyučujících. Absolventi se uplatňují ve špičkovém výzkumu, na vysokých manažerských postech nebo zakládají a pracují na vlastních úspěšných projektech. Pro více informací: http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/mimoradne-prijeti.html.

Specializace v pedagogice je bakalářský program, který lze studovat na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Přihlášky je možné podávat do 8. srpna 2015. Studium je koncipováno jako tříleté bakalářské, jeho forma pak respektuje pracovní závazky posluchačů. Koncepce programu sleduje plnění zákonných kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce učitele odborných předmětů, resp. učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku. Více informací je k dispozici na: http://www.muvs.cvut.cz/2015/05/mimoradne-kolo-prijimaciho-rizeni-pro-akademicky-rok-20152016-2/.

Elektronickou přihlášku ke studiu na ČVUT v Praze najdete na: https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/.

Veškeré informace o přijímacím řízení na ČVUT v Praze jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány na: http://www.cvut.cz/prijimaci-rizeni.