Elektrárňa Piešťany – rekonštrukcia industriálnej pamiatky

Pátek, 14. Listopad 2014 - 22:11
| Napsal:

Co zajímavého se můžete dočíst v listopadovém čísle časopisu ARCH? Nepochybně by neměl ujít vaší pozornosti projekt rekonstrukce elektrárny Piešťany. Přinášíme ukázku z tohoto článku.

Elektrárňa Piešťany – rekonštrukcia industriálnej pamiatky - foto © Paťo Safko

V roku 2008 bola vypísaná študentská súťaž na pamiatkovú obnovu kultúrnej pamiatky a revitalizáciu celého areálu Elektrárne v Piešťanoch. Víťazný projekt sa realizoval v autorskej symbióze študentov M. Ganobjaka a V. Haina so skúsenými architektmi M. Paškom a Z. Zacharovou. Samotný objekt bol postavený v roku 1906 v historizujúcom slohu. V rokoch 1925 – 1926 nasledovala dostavba časti transformátorovne a rozvodne k pôvodnej budove generátorovej haly. Elektrická energia sa tu vyrábala do roku 1945. Základným princípom rekonštrukcie je zachovanie architektonických hodnôt, ktoré reprezentuje zachovaný pôvodný objekt elektrárne s mnohými technologickými časťami a zariadeniami. K hodnotám, ktoré autori pri obnove a dostavbe rešpektovali, patrí dispozičná skladba priestorov, konštrukčný systém a materiálové riešenie, architektonická kompozícia, tvaroslovné riešenie priečelí a zachované prvky stavebného interiéru a technického vybavenia. Dispozičná schéma objektu je racionálna, odráža prevádzkovú schému výroby. V novom návrhu je budova pôvodnej elektrárne konzervovaná, čiastočne adaptovaná na nové funkčné využitie – ako múzeum.

Najvýraznejším zásahom je vytvorenie suterénu pod multifunkčnou halou strojovne, kde vznikajú priestory pre toalety, sklad, vzduchotechniku a najmä sa odkrýva a prezentuje starý obslužný kanál, čím vznikajú zaujímavé prezentácie starých potrubí in situ. Objekt elektrárne je doplnený reverzibilnou sklenenou konštrukciou, ktorá prestrešuje a chráni zachované technické zariadenia na ich pôvodnom mieste a slúži aj ako rozptylový priestor pre návštevníkov viacúčelovej haly. Vzhľadom na to, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, nebolo možné zatepliť fasádu z režného muriva. Ako optimálne riešenie bola vyhodnotená vzduchotechnika v kombinácii s využitím vlastností prirodzenej cirkulácie a solárnych ziskov cez presklenú fasádu. Vytvorilo sa veľké átrium, vďaka ktorému sa môže otvárať hala bez veľkých tepelných strát a prirodzene vymieňať vzduch v rámci prestávok počas kultúrnych podujatí. Pre prípad potreby je v novej vrstve podlahy inštalovaný ekologicky nenáročný odporový kábel. Riešenie rozvíja počiatočnú ambíciu dlhodobo opustený objekt obyvateľom nielen sprístupniť, ale umožniť im aj jeho aktívne využívanie. Nové kultúrno-vzdelávacie centrum návštevníkom ponúka informácie o tom, čo to vlastne energia je, ako sa dá získať, na aké druhy sa môže premeniť. Poskytuje však aj priestory pre iné ako technické kreácie, napríklad výstavy, koncerty či konferencie.

Převzato z partnerského časopisu ARCH