Revitalizace areálu varšavské elektrárny Powiśle architektonickým ateliérem APA Wojciechowski Architekci na živoucí městskou čtvrť Foto: Minus Osiem
Architektura / industriální a technické stavby

S pokorou k industriálu. Bývalá varšavská elektrárna zažila razantní, ale velmi citlivou proměnu

V samém centru Varšavy stojí již od roku 1904 první zdejší městská elektrárna. Po dvanácti letech se velkolepá revitalizace celého území včetně citlivé rekonstrukce elektrárny dočkala konce a celý areál je dnes živoucí čtvrtí spojující bydlení, práci a služby s kulturou.

EARCH.CZ , 6. 9. 2023 / Advertorial

Elektrárna Powiśle ve stejnojmenné varšavské čtvrti byla postavena již v roce 1904. Stavba elektrárny v tomto místě měla výhodu blízkosti řeky Visly a centra města. Postavena jako soukromý projekt v letech 1933 přešla pod státní dozor a v roce 1937 pod varšavskou městskou radu.

S přestávkou mezi lety 1944-1945 fungovala až do počátků 90. let. Jedná se tak o hluboké a významné městské industriální dědictví – samotná elektrárna je od roku 2004 kulturní památkou. Tento fakt si uvědomovalo jak město a jeho obyvatelé, tak vlastníci elektrárny a přilehlých pozemků. Celý areál tedy čekala velkolepá revitalizace, která skloubí vytvoření nové městské čtvrti s podtržením architektonické hodnoty a odkazu elektrárny.

Nová kapitola historie čtvrti

„Myšlenka první městské elektrárny Elektrownia Powiśle se zrodila v roce 1904. Revitalizace tak důležité součásti městské struktury Varšavy a objektu odrážejícího léta vývoje průmyslové architektury vyžadovala zvláštní citlivost k celé řadě souvislostí. Dvanáct let trvající proces transformace otevřel novou kapitolu v historii čtvrti,“ upřesňují polští architekti z ateliéru APA Wojciechowski Architekci.

Foto: Dvanáct let trvající proces transformace otevřel novou kapitolu v historii čtvrti

Ti byli investorem pověřeni jak rekonstrukcí historické budovy, tak výstavbou třech administrativních budov a jednoho bytového domu, který elektrárnu začlení do společného a komplexního urbanistického celku ve struktuře města. Hlavním architektonickým konceptem bylo vytvořit kolem elektrárny, jako srdce celého areálu, soubor staveb, který ji bude logicky a citlivě doplňovat současným způsobem.

Pozoruhodná je také multifunkčnost areálu, který namísto rozdělování čtvrtí na zóny vše spojuje do jednoho ohniska – místo pro práci, bydlení a hotel v kombinaci s obchody a gastronomií a kulturním zázemím ve staré budově. Interiér kotelny se tak proměnil v centrum s maloobchodními jednotkami a strojovna na impozantní halu s občerstvením.

S citem k původnímu současným způsobem

„Původní budovy byly revitalizovány v úzké spolupráci s památkáři s cílem zachovat jejich původní konstrukce a fasády provedením pečlivých konzervačních prací a nahrazením chybějících prvků. Fasády nových budov jsou naopak reinterpretací ocelové konstrukce s cihlovými a skleněnými prvky, což dodává celému komplexu ucelený charakter,“ dodávají ke spojení nového se starým autoři projektu.

Foto: Fasády nových budov jsou reinterpretací ocelové konstrukce s cihlovými a skleněnými prvky

Původně oplocený areál se tak za pouhých dvanáct let proměnil k nepoznání, a přesto byl jeho odkaz a genius loci zachován a současně interpretován. Význam a kvalita projektu a jeho přínos městu byl oceněn Architektonickou cenou prezidenta hlavního města Varšavy hned rok po otevření, hlavní cenou v soutěži MIPIM Awards 2021 a nominací na Cenu Evropské unie za soudobou architekturu Mies van der Rohe Award.

Udržitelný. Jak pro město, tak životní prostředí

Areál svým městským charakterem podporuje udržitelnou představu společenského života ve městě 21. století. „Funkční propojení starých a nových budov umožňuje intuitivní a volný pohyb po areálu. Obnovení původního průběhu ulice Elektryczna a vytvoření promyšlených náměstí, podloubí a prosklených pasáží vytváří prostor pro společenská setkání a různé kulturní a umělecké akce,“ uzavírají autoři.

Foto: Původní budovy byly revitalizovány v úzké spolupráci s památkáři s cílem zachovat jejich původní konstrukce a fasády 

Mimo udržitelnost pro město byl při projektu kladen velký důraz na udržitelnost ekologickou. Pro projekt byly zvoleny kvalitní a trvanlivé materiály a produkty s vlastnostmi splňující nejvyšší energetické standardy. Mimo jiné produkty osvědčené společnosti ALUPROF, specializující se na hliníkové fasádní systémy. Pro komplexní projekt byly použity fasádní systémy MB-70 a MB-86 vyznačující se vynikajícími akustickými a tepelně izolačními vlastnostmi nebo modernizovaný fasádní systém MB-SR50N HI+, který umožňuje v co nejširší míře realizovat nejrůznější architektonické koncepty a řešení.

 • Ateliér: APA Wojciechowski Architekci
 • Spolupráce: Belotto Design, vsf-creative
 • Země: Polsko
 • Město: Varšava
 • Investor: Tristan Capital Partners, White Star Real Estate
 • Projekt: 2008 - 2020
 • Realizace: 2016 - 2021
 • Plocha pozemku: 90 795 m2
 • Užitná plocha: 73 008 m2
 • autor: EARCH.CZ *
 • publikováno: * 6. 9. 2023
 • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři