ERA21 01/2014 - Hmota a čas

Úterý, 25. Únor 2014 - 23:48
| Napsal:
ERA21 01/2014 - Hmota a čas

Hmota a čas

Dnešní praxe památkové péče je plná rozporů. I toto číslo časopisu ERA21 přináší různé, často protichůdné pohledy. Otázka kompetencí jednotlivých oborů a hledání modu vivendi je dnes aktuální více než kdy jindy. Proto jsme dali slovo jak praktikujícím architektům, tak těm ve službách památkové péče, stejně jako historikům umění. Ne všechny architektonické počiny minulých let si zaslouží zvláštní pozornost. Není však snadné definovat, co je pro náš vývoj důležité. Vždy je lepší zachránit něco, co se později ukáže jako méně významné, než nechránit nic a pro budoucnost ztratit vše. A co je paměti hodné, je hodné i naší péče.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ERA21 vstupuje do nového roku nejen s inovací grafiky titulní strany, ale i s novou rubrikou Detail, v níž se budeme pravidelně zaměřovat na aktuální realizace. Na českou scénu se tak vrací architektonické recenze, v poslední době vcelku zanedbávané. Snad budou dobře sloužit.

Inspirativní čtení vám přeje

FILIP LANDA, odpovědný redaktor

Památkářovo hoře

Roman Čerbák

Když někomu řeknu, že mám poloviční úvazek na „pamáťáku“, bývají reakce dvojí: přezíravé znechucení či shovívavá lítost. Ano, památkáři moc oblíbení nejsou, bohužel si za to často mohou sami. Asi i tím, že stojí proti současnému ekonomickému systému – rychlé spotřebě, nakupování, vyhazování, střídání. Jsou přitom ochránci našeho životního prostředí – města. Měli by se snažit udržet centra živá, i když dnešní síly jsou spíš odstředivé. Měli by dokázat rozpoznat kvalitu starého a chránit ji, stejně jako kvalitu nového a nebránit jí; jsou to spojené nádoby.

Vždy s úlevou studuji projekt, který se snaží zachovat původní špaletová okna s kazetovým ostěním a mramorovými parapety. Většinou je ale praxe opačná: výrobce perfektních plastových oken, majitel požadující, aby už konečně do bytu netáhlo, a projektant, který chce rychle vydělat a jít o dům dál; ti všichni vás proklínají. Jistě, je to obraz doby a ukazatel kultivovanosti společnosti.

Neobhajuji fundamentální staromilství, ale mám pocit, že je občas potřeba obhajovat zdravý rozum. Nejen proto, že přítomnost je minulost budoucnosti, by architekti a památkáři měli mít společný cíl – co možná nejkvalitnější novostavby či rekonstrukce. Třeba i kontrastně výrazné, ale zároveň kontextuálně citlivé. Kolik architektů je toho schopno? A kolik stavebních inženýrů, kteří u nás zpracovávají drtivou většinu projektů? A kolik památkářů se nezalekne, kvalitu rozpozná a projekt posvětí? Jistě, je to obraz vzdělávacího systému a nastavených pravidel společnosti.

Přál bych si, aby se ochranou památek společnost více zabývala, aby své kulturní dědictví nepovažovala za přítěž a aby se památkám věnovalo více mladých lidí. S klidným svědomím jim to ale doporučit nemůžu. Často je to boj s větrnými mlýny, byrokracií, nebo jen obyčejnou hloupostí. Na všech frontách.

OBSAH časopisu ERA21 1/2014

7 editorial / Roman Čerbák /
8 aktuality
10 recenze
14 detail – KCEV – Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí – Petr Hájek / Petr Hájek Architekti /
18 intro – Vetřelci a volavky. Straßenkunst – Pavel Karous
20 rozhovor – Kulturní dědictví je vlastnictvím celé společnosti. Rozhovor Romana Čerbáka s Gustavem Araozem
23 teorie – Podoba, hmota, čas a místo – Petr Kroupa
26 teorie – Péče o společnost, nebo objekt? – Miroslav Cikán
28 realizace – Spolkový dům ve Slavonicích – Jiří Opočenský, Štěpán Valouch / ov-a /
32 realizace – Divadelní centrum Ptuj – Dean Lah, Milan Tomac / Enota /
36 zkušenosti – Když dva dělají totéž, není to totéž
40 realizace – Výukový pavilon České zemědělské univerzity v Chuchli – Stano Bachleda, Alan Krajčír / plán B architekti /
44 realizace – Liturgická úprava katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích – Marek Jan Štěpán
47 realizace – Renovace severního křídla Jezuitské koleje a Staré koleje v Kutné Hoře – Jakub Havlas, Jan Hájek, Pavel Joba / Atelier M1 architekti /
50 zkušenosti – Rozpory domnělé, či skutečné
54 realizace – Přestavba Městských lázní v Liberci na oblastní galerii – Jiří Buček a kolektiv / SIAL architekti a inženýři /
58 idea – Černá stavba – Martin Zet
68 příloha – Energeticky úsporná architektura – příklady řešení svislého pláště – Martin Augustin, Kateřina Mertenová
74 trendy
80 příloha – Vliv historických přísad na vlastnosti vápenných kaší a malt – Radovan Nečas, Martin Boháč, Vladimír Persaň
84 příloha – Veletrh AMPER 2014
86 příloha – Veletrh Aquatherm Praha 2014
88 příloha – Veletrh Light + Building 2014
90 prezentace – Kampus Vysoké školy ekonomické ve Vídni – BUSarchitektur + Partner a další
96 realizace – Administrativní objekt Nová Karolina Park v Ostravě – David R. Chisholm, Vít Máslo / CMC ARCHITECTS

Klíčová slova: